Dokumenty pro mateřinku

Již na počátku minulého školního roku jsme pro Vás připravili aktualizovaný školní vzdělávací program  naší mateřské školy, nové směrnice mateřské školy a další dokumenty, které na tomto místě zveřejníme.

Ze směrnic vybíráme pouze školní řád, který je pro Vás rodiče nejdůležitější, ostatní směrnice jsou k nahlédnutí přímo u paní Silvy Hykové – vedoucí učitelky mateřské školy.

Školní vzdělávací program MŠ Josefův Důl dle úpravy RVP od 1.9. 2017

ŠVP_2017-2021_přepracovaný

Školní řád naší mateřské školy Sluníčko v Josefově Dole, který je platný dnem 1.9. 2017

Školní řád MŠ směrnice

Pokyn k povinnému předškolnímu vzdělávání

Pokyn MŠ_povinné vzdělávání

Informace pro rodiče

Informace-1