Vstup do systému

ZŠ a MŠ Josefův Důl

Učíme se aktivně a hrou

Pravidla hodnocení prospěchu

Pro školní rok 2017/2018 jsou nadále platná pravidla hodnocení prospěchu žáků, která jsou založena na pozitivní motivaci. I nadále budou naši žáci disponovat tzv. smajlíkem, kterého budou moci jednou za měsíc použít pro negaci známky nebo poznámky dle předem stanovených pravidel. Dále budou ve všech předmětech opět využívány aktivitní plachtičky, do nichž se budou zapisovat plusy, přičemž čtyři získané plusy se rovnají jedničce v hodnotě jedné známky. Posledním bonusem pro žáky bude váhový systém známek, ve kterém má každá písemka nebo zkoušení jinou váhu, např. čtvrtletní práce z informatiky má váhu tři, což znamená, že se tato známka započítává třikrát.

Pravidla hodnocení jsou k nahlednutí v následujícím dokumentu: KLASIFIKAČNÍ ŘÁD_směrnice

Bodový systém pro školní rok 2017/2018

Bodový systém není úplnou novinkou, ale od září 2017 bude rozšířen tak, aby jej bylo možno využívat i jako pozitivní motivaci proti systému poznámek za zapomínání a event. další školní prohřešky.

Bodový systém bude pro žáky velmi zajímavý, protože jim dá možnost volby. A navíc na závěr školního roku si za získané body budou moci vybrat zajímavé ceny, které jim nabídneme, tak jako tomu bylo ve školním roce předcházejícím, kdy naši vítězové získali zajímavé věcné ceny (tablet, sluchátka, flash disky apod.) a vítězná třída pak i odměnu 1.500Kč na školní výlet.

Bodový systém a jeho pravidla jsou k dispozici v následujícím dokumentu: Bodový systém

David Mánek

Kontakt

Základní a Mateřská škola Josefův Důl
Dolní­ Maxov 208
Josefův Důl
46844
ZŠ +420 483 381 033, +420/739 593 162
MŠ +420 483 381 020
zs@josefuvdul.eu