Vstup do systému

ZŠ a MŠ Josefův Důl

Učíme se aktivně a hrou

Školní směrnice

Nová sekce, ve které Vám přinášíme k nahlédnutí důležité směrnice, které si můžete pročíst a seznámit se s nimi. Směrnice vydává ředitel školy.
Směrnice pro organizaci plavecké výuky: Směrnice ke stažení: Bazén_směrnice
Směrnice k BOZP: Směrnice ke stažení: BOZP_směrnice
Směrnice k doplňkové činnosti: Směrnice ke stažení: Doplňková činnost směrnice
Směrnice k inventarizaci majetku: Směrnice ke stažení: Inventarizace směrnice
Směrnice k přijímání dětí do MŠ: Směrnice ke stažení: MŠ příjímání dětí směrnice
Směrnice k zacházení s daty školní matriky: Směrnice ke stažení: Matrika směrnice
Směrnice k ochraně osobních údajů: Směrnice ke stažení: Ochrana osobních údajů_směrnice
Směrnice - Provozní řád: Směrnice ke stažení: Provozní řád směrnice
Směrnice - Řady učeben: Směrnice ke stažení: Řády učeben směrnice
Směrnice Provozní řád ŠJ: Směrnice ke stažení: Provozní řád ŠJ_JD_směrnice
Směrnice ke svobodnému přístupu k informacím: Směrnice ke stažení: Svobodný přístup k informacím_směrnice
Směrnice - Škola v přírodě: Směrnice ke stažení: Škola v přírodě směrnice
Směrnice k úplatě v MŠ: Směrnice ke stažení: Úplata v MŠ_směrnice
Směrnice k úplatě ve školní družině: Směrnice ke stažení: úplata ve šk. družině směrnice
Směrnice - Vnitřní řád ŠD: Směrnice ke stažení: Vnitřní řád ŠD směrnice
Směrnice - Vnitřní řád ŠJ: Směrnice ke stažení: Vnitřní řád ŠJ_JD_směrnice

Doplněk přihlašování a odhlašování stravování: ke stažení: Obědy_odhláška_přihláška

David Mánek

Kontakt

Základní a Mateřská škola Josefův Důl
Dolní­ Maxov 208
Josefův Důl
46844
ZŠ +420 483 381 033, +420/739 593 162
MŠ +420 483 381 020
zs@josefuvdul.eu