Vstup do systému

ZŠ a MŠ Josefův Důl

Učíme se aktivně a hrou

Specializované činnosti

Pro školní rok 2017/2018 se mění obsazení jednotlivých funkcí v rámci specializovaných činností na naší škole a to v pozici metodika prevence:

Výchovné poradenství

Výchovný poradce - Mgr. Kateřina Titěrová
Závěrečná zpráva výchovného poradce 2016/2017 - Zpráva výchovného poradce

Plán výchovného poradce 2017/2018 - Plán výchovného poradce 2017_2018

Koordinace Školního vzdělávacího programu

Koordinátor školního vzdělávacího programu - Mgr. David Mánek
Závěrečná zpráva koordinátora ŠVP 2016/2017 - Zpráva koordinátora ŠVP 2017
Plán koordinátora ŠVP 2017/2018 - Plán ŠVP 2017_2018

Primární prevence

Metodik prevence - bude stanoven
Závěrečná zpráva MP 2016/2017 - Zpráva metodika prevence 2017
Plán MP 2017/2018 - Plán prevence 2017/2018

Koordinace environmentální výchovy a osvěty

Koordinátor environmentální výchovy - Mgr. Jana Podrazká
Závěrečná zpráva koordinátora EVVO 2016/2017 - Zpráva koordinátora EVVO 2017
Plán koordinátora EVVO 2017/2018 - Plán EVVO

Koordinace v oblasti ICT technologií

Koordinátor ICT - Mgr. David Mánek
Závěrečná zpráva koordinátora ICT 2016/2017 - Zpráva ICT 2017
Plán koordinátora ICT 2017/2018 - Plán ICT 2017_2018

Všechny dokumenty se zobrazují po kliknutí na příslušný odkaz David Mánek

Kontakt

Základní a Mateřská škola Josefův Důl
Dolní­ Maxov 208
Josefův Důl
46844
ZŠ +420 483 381 033, +420/739 593 162
MŠ +420 483 381 020
zs@josefuvdul.eu