Vstup do systému

ZŠ a MŠ Josefův Důl

Učíme se aktivně a hrou

Je parádní, že během letních prázdnin a odpočinku nejen dětí a učitelů, ale i rodičů do školy přichází dobré zprávy. Tentokráte tyto zprávy pochází z Libereckého kraje, který podpoří celkem 4 naše školní projekty :-).

1. Projekt - Kompenzační pomůcky do ZŠ Josefův Důl

Liberecký kraj schválil podporu nákupu tzv. kompenzačních pomůcek v celkové výši 20.000Kč pro naší školu. I díky těmto prostředkům v prostorech bývalé kanceláře vedoucí ŠJ v přízemí vznikne nová kompenzační místnost, kde budou v případě potřeby vzdělávány děti s paními asistentkami. O kompenzační místnosti Vám přinseme zprávu v dalším článku :-).

2. Projekt - Harmonizační pobyt 2017

Liberecký kraj v následujícím školním roce podpoří i náš Harmonizační pobyt. Na ten se vydají naši žáci 13.-15.9. 2017, tentokráte do Junior střediska Srbsko 35. :-). Kraj přispěl na tento preventivní pobyt částkou 20.000Kč, čímž nám mj. umožní realizovat mnoho zajímavých preventivních aktivit. Navíc pobyt díky příspěvku bude pro děti o mnoho levnější. :-). O Harmonizačním pobytu také přineseme samostatný článek s informacemi.

3. Projekt - Soutěže matematické gramotnosti

Tyto soutěže již proběhly a Vy víte, že ceny pro děti za pěkné výsledky byly opravdu velké (tablety, kalkulačky a flash disky). A právě nákup takto hodnotných odměn podpořil mj. Liberecký kraj částkou 15.000Kč. Dále se na financování projektu podílel pan Mečíř a obec Josefův Důl.

4. Projekt - Volnočasové aktivity 2017

Celkem 23.000Kč jsme získali na podporu námi pořádánych volnočasových aktivit ve školním roce 2017/2018. Díky této podpoře zřídíme mj. kroužek Jumpingu pro dívky a chlapce a věříme, že se na něj velké množství dětí přihlásí. Dále ze získaných prostředků budou podpořeny kroužky Dovedných rukou, Pokusíku, florbalu a basketbalu.

 

Celkem tedy Liberecký kraj pro následující školní rok naši školu podpoří částkou 78.000Kč, za což mu patří velké poděkování.

 David Mánek

 

Kontakt

Základní a Mateřská škola Josefův Důl
Dolní­ Maxov 208
Josefův Důl
46844
ZŠ +420 483 381 033, +420/739 593 162
MŠ +420 483 381 020
zs@josefuvdul.eu