Vstup do systému

ZŠ a MŠ Josefův Důl

Učíme se aktivně a hrou

Již v pondělí 28.8. 2017 otevíráme dveře naší pozměněné mateřské škole :-). Nový školní vzdělávací program, do něhož byly zaneseny změny vyžadované především povinným předškolním rokem a také změnou v podobě přijímáním dětí mladších tří let, jsou důležité. 

Ale za důležitější považujeme následující: 

Díky spolupráci s obcí Josefův Důl v naší mateřské škole nastupuje nová chůva, která bude pomáhat právě s dětmi mladšími tří let. Dále se nám změnil kolektiv naší mateřinky, kdy rodičům budou k dispozici tři paní učitelky: Martina Semrádová (pověřena vedením MŠ), Silvie Hyková a Petra Liegerová, kterou v průběhu roku zastoupí paní učitelka, kterou teprve vybereme. Důvodem je krásná údalost paní učitelky Petry, která čeká miminko. 

Další pozitivní zprávou je příchod nové paní školnice Efenberkové, která MŠ připravuje a uklízí po celý srpen, aby vše bylo pro děti připraveno a věřte, už máme prakticky hotovo :-) Skvěle.

Během následujícího týdne doplníme nově vzniklou sekci mateřinka na našich webovkách, především o akce MŠ atp. Zároveň si všimněte, že MŠ změnila svůj název na Mateřská škola Sluníčko a děti budou navštěvovat dvě oddělení: Klubíčka a Šikulové. Paní učitelky vytvořily i logo MŠ, které najdete níže. :-)

Dále pokračujeme v poskytování obědů 6 vybraným dětem MŠ zdarma díky daru našeho skvělého partnera a sponzora, který se za námi nejspíše během podzimu i podívá.

A navíc, dětí jsou rozděleny do dvou oddělení a je třeba říci, že ještě dokážeme dvě až tři děti přijmout, pokud tedy máte zájem a chuť chodit do krásné a skvělé školky, přijďte k nám do Sluníčka.

David Mánek

 

logo naší mateřské školy :-)

 

Kontakt

Základní a Mateřská škola Josefův Důl
Dolní­ Maxov 208
Josefův Důl
46844
ZŠ +420 483 381 033, +420/739 593 162
MŠ +420 483 381 020
zs@josefuvdul.eu