Vstup do systému

ZŠ a MŠ Josefův Důl

Učíme se aktivně a hrou

V úterý se v naší mateřince konalo tradiční zpívání dětí na schodech, nově pojmenované " S vůní vánoc". Sváteční atmosféru, která toto každoroční setkání provází umocnily dílničky, kde si mohly děti za pomoci rodičů vytvořit vánoční stromeček, přáníčko či mandalu. Nechybělo chutné občerstvení vyrobené dětmi obohacené vánočním cukrovím od šikovných maminek. Děkujeme rodičům za hojnou účast a podporu svých dětí. Velká pochvala dětem, které se na tuto akci svědomitě připravovaly. Za rok naschledanou.                                                           Tým učitelek MŠ
 
Naši předškoláci zazpívaly a zarecitovaly seniorům.
Vybrané děti zpříjemnily svým vystoupením tradiční předvánoční setkání seniorů v naší obci. Na závěr vystoupení děti podarovaly všechny přítomné malou pozorností, kterou vytvořily všechny děti z oddělení Šikulů. Děkujeme za milé přijetí vřelý potlesk. Dětem patří velká pochvala, za opravdu pěkné vystoupení. 
 
Foto najdete ve složce Vánoce v MŠ
p. uč. Silvie

Kontakt

Základní a Mateřská škola Josefův Důl
Dolní­ Maxov 208
Josefův Důl
46844
ZŠ +420 483 381 033, +420/739 593 162
MŠ +420 483 381 020
zs@josefuvdul.eu