Vstup do systému

ZŠ a MŠ Josefův Důl

Učíme se aktivně a hrou

Den otevřených dveří

I v letošním školním roce 2017/2018 se uskuteční Den otevřených dveří školy pro rodiče a naše budoucí žáky. Pro rodiče i děti budou připraveny mnohé aktivity a malé občerstvení. Naši žáci ve spolupráci s učiteli Vám ukáží budovu školy a vybavení jednotlivých tříd.

Termín DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - sobota 28.4. 2018

Další důležitou akcí je ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ročníku naší školy, který proběhne ve čtvrtek 5.4. 2018. Při zápisu budou pro děti opět připravené zajímavé aktivity. K zápisu si přineste následující:

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, je třeba k žádosti, kterou vyplníte při zápisu, přiložit doporučující posouzení dětského lékaře nebo doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra.

Odborné posouzení můžete odevzdat nejdéle do 31.5. 2018 řediteli školy.

Při samotném zápisu vyplníte pouze jeden z formulářů: (dokumenty dostanete u zápisu)

Následuje už pouhé vyplnění zápisového lístku, s nímž vám pomůže paní učitelka a Váš prvňáček se stane i naším prvňáčkem. :-) A vy budete hrdí na své děti, protože budou navštěvovat jednu z nejlepších škol.

Termín ZÁPISU DO 1. ročníku - 5.4. 2018

Kontakt

Základní a Mateřská škola Josefův Důl
Dolní­ Maxov 208
Josefův Důl
46844
ZŠ +420 483 381 033, +420/739 593 162
MŠ +420 483 381 020
zs@josefuvdul.eu