Vstup do systému

ZŠ a MŠ Josefův Důl

Učíme se aktivně a hrou

Žákovské rozvrhy

Pod jednotlivými ročníky naleznete rozvrhy dětí pro školní rok 2017-2018. Rozhodnutím ředitele školy byly spojeny žáci 1. a 2. ročníku a žáci 3. a 4. ročníku na I. stupni, ostatní ročníky budou vyučovány samostatně. Žáci 1.-2. ročníku spolu se školní družinou budou i nadále umístěni v budově mateřské školy a to z důvodu klidnějšího přechodu dětí z mateřinky do základní školy.

1.-2. třída - Třídní učitelka - paní Mgr. Vilma Lexová

  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30
 Pondělí  Čj Mat  Prv  Tv  ---  ---
 Úterý  Čj Mat Čj  Vv  Vv  ---
 Středa  Čj  Mat Prv Tv  ---  ---
 Čtvrtek  Čj  Mat  Čj  Pč  Prv (1.)/Aj (2.)  ---
 Pátek Čj   Mat  Čj  Hv  ---  ---

Vyučující ve třídě:

pí. uč. Mgr. Vilma Lexová - Čj, Mat, Prv, Hv, Tv, Vv, Pč

pí. uč. Kateřina Titěrová - Aj

3.-4. třída - Třídní učitelka - paní Mgr. Jana Podrazká

3. ročník

  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 13:40 - 14:25
 Pondělí  Mat + 4. Čj + 4. Aj + 4.  Čj + 4.  ---  ---
 Úterý  Čj + 4. Mat + 4.  Čj + 4.  Tv + 4.  Prv  Hv + 4.
 Středa  Aj + 4. Čj + 4.  Mat + 4.  Prv  ---  ---
 Čtvrtek  Čj + 4. Mat + 4.  Vv + 4.r. Tv + 4.  Čj  ---
 Pátek  Čj + 4. Mat + 4.  Aj + 4.  Pč + 4.  Vv + 5.r.  ---

4. ročník

  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30
 Pondělí  Mat + 3. Čj + 3.  Aj + 3.  Čj + 3.  Vl + 5.  ---
 Úterý  Čj + 3. Mat + 3.  Čj + 3.  Tv + 3.  Př + 5.  Hv + 3.
 Středa Aj + 3.  Čj + 3.  Mat + 3.  Inf + 5.  Vl + 5.  ---
 Čtvrtek  Čj + 3. Mat + 3.  Vv + 3.  Tv + 3.  Př + 5.  ---
 Pátek Čj + 3.  Mat + 3.  Aj + 3.  Pč + 3.  ---  --- 

Vyučující ve třídě 3.-4.:

pí. uč. Kateřina Titěrová - Aj

pí. uč. Jana Podrazká - Hv, Pč, Čj, Mat, Prv

pí. uč. Saurová - Vv, Př, Vl, 

pí. uč. Horáková - Tv, Inf

5. ročník - Třídní učitelka - paní Mgr. Daniela Saurová

  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30
 Pondělí Mat  Aj  Pč  Čj  Vl + 4.  ---
 Úterý Mat  Čj  Tv  Čj  Př + 4.  ---
 Středa Čj Mat  Aj  Inf + 4.  Vl + 4.  ---
 Čtvrtek Mat  Čj  Hv  Čj  Př + 4.  ---
 Pátek Čj  Aj  Mat  Tv  Vv + 3.  ---

Vyučující ve třídě:

pí. uč. Kateřina Titěrová - Aj

pí. uč. Jana Podrazká - Hv

pí. uč. Saurová - Vv, Př, Vl, Čj, Mat, Pč

p. řed. Mánek - Tv

pí. uč. Horáková - Inf 

6. ročník - Třídní učitelka - slečna Bc. Pavlína Horáková

  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30
 Pondělí Mat  Čj  Dě  Př  Aj 
 Úterý Čj  Ze  Mat  Inf  Vv  Vv
 Středa Nj Aj  Př  Fyz  Tv  Tv
 Čtvrtek Aj  Mat  Dě  Čj  Ov  ---
 Pátek Ze  Mat  Čj  Nj  Hv  ---

Vyučující ve třídě:

p. uč. Zdeněk Zoubek - Mat, Fyz

pí. uč. Cihlářová - Čj

pí. uč. Kateřina Titěrová - Aj, Inf

pí. uč. Jana Podrazká - Hv

pí. uč. nově vybraná - Dě, Nj

pí. uč. Saurová - Pč

pí. uč. Horáková - Ze, Mat, Př, Vv, Tv, Ov 

7. ročník - Třídní učitel 7. třídy - p. uč. Zdeněk Zoubek

  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30
 Pondělí  Čj Nj  Mat  Dě  Tv  Ov 
 Úterý  Př Mat  Aj  Čj  Fyz  Pč 
 Středa  Mat Čj  Nj  Dě  Aj  Hv 
 Čtvrtek  Fyz Nj  Ze  Inf  Vv  Vv 
 Pátek  Aj Čj  Př  Mat  Tv  Rv + 8.

Vyučující ve třídě:

p. uč. Zdeněk Zoubek - Mat, Fyz

pí. uč. Cihlářová - Čj, Ov, Vv, Rv

pí. uč. Kateřina Titěrová - Aj

pí. uč. Jana Podrazká - Hv

pí. uč. nově vybraná - Dě, Nj

pí. uč. Saurová - Pč

p. řed. Mánek - Ze, Inf, Tv

pí. uč. Horáková - Př 

8. ročník - Třídní učitelka - slečna Bc. Alena Cihlářová

  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 14:35 15:30
 Pondělí  Aj Ze  Čj  Ch  Mat  Hv + 9.  --- --- ---
 Úterý  Nj Čj  Fyz Mat  Dě  Pč + 9.  --- --- ---
 Středa  Ze  Mat Čj  Aj  Př  Vv + 9.  --- --- ---
 Čtvrtek Nj  Ch  Aj  Fyz  Tv + 9.  Tv + 9.  ---  Ov + 9. 
 Pátek Mat Nj Čj Inf Rv + 7. --- --- ---

Vyučující ve třídě:

 p. uč. Zdeněk Zoubek - Mat, Fyz, Tv

pí. uč. Cihlářová - Čj, Ov, Rv

pí. uč. Kateřina Titěrová - Aj, Inf

pí. uč. Jana Podrazká - Hv, Pč

pí. uč. nově vybraná - Dě, Nj, Př

pí. uč. Saurová - Vv

p. řed. Mánek - Ch

pí. uč. Horáková - Ze 

9. ročník - Třídní učitelka - paní Mgr. Kateřina Titěrová 

  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 14:35 15:30
 Pondělí  Mat Fyz  Ch  Aj  Př  Hv + 8.  --- --- ---
 Úterý  Mat Dě  Čj  Nj  Aj  Pč + 8.  --- --- ---
 Středa  Čj Ze  Mat  Čj  Fyz  Vv + 8.  --- --- ---
 Čtvrtek  Čj Aj  Mat  Nj  Tv + 8.  Tv + 8.  ---  Inf  Ov + 8. 
 Pátek Čj   Mat Ch  Ze  Nj  Dě  --- --- ---

Vyučující ve třídě:

p. uč. Zdeněk Zoubek - Mat, Fyz, Tv

pí. uč. Cihlářová - Čj, Ov

pí. uč. Kateřina Titěrová - Aj, Inf

pí. uč. Jana Podrazká - Hv, Pč

pí. uč. nově vybraná - Dě, Nj, Př

pí. uč. Saurová - Vv

p. řed. Mánek - Ch

pí. uč. Horáková - Ze 

 

David Mánek, ředitel ZŠ a MŠ Josefův Důl

Kontakt

Základní a Mateřská škola Josefův Důl
Dolní­ Maxov 208
Josefův Důl
46844
ZŠ +420 483 381 033, +420/739 593 162
MŠ +420 483 381 020
zs@josefuvdul.eu