Projekty – Liberecký kraj

V rámci výzev Libereckého kraje jsme žádali pro školní rok 2018/2019 prozatím o podporu tří projektů, přičemž podporu jsme získali na všechny podané projekty. Pro zmíněný školní rok bychom ještě rádi žádali o podporu na některý z našich ekologických vzdělávacích projektů.

Nove_Logo_LK_rgbVolnočasové aktivity v Josefově Dole

Podpořenými projekty, na které jsme se snažili získat dotaci z Libereckého kraje byly projekt Volnočasové aktivity při ZŠ a MŠ Josefův Důl. Tento projekt byl Libereckým krajem podpořen částkou 25.000Kč, které budou využity především na nákup pomůcek pro běžecký kroužek. Právě pro jeho účely zakoupíme nové lyžařské vybavení.

Preventivní harmonizační pobyt 2018

Dalším podpořeným projektem je projekt Preventivnivního harmonizačního pobytu 2018, který Liberecký kraj podpořil částkou 20.000Kč. Díky této podpoře naši žáci za velmi dobrých podmínek vycestují na třídenní pobyt, kde budeme předcházet vzniku sociálních patologií.

Matematické soutěže – Dolák 2018

Třetím podpořeným projektem byl projekt, který jsme nazvali dodatečně jako Matematický Dolák. Projekt jsme realizovali na konci května 2018, kdy děti soutěžily o zajímavé ceny v matematicko finančních dovednostech. Soutěž plánujeme realizovat i ve školním roce 2018/2019. Projekt byl Libereckým krajem podpořen částkou 15.000Kč.

Celkem Liberecký za sedm let podpořil částkou přesahující 450.000Kč.

 Moc děkujeme pracovníkům Libereckého kraje, že máme tuto možnost David Mánek