Vstup do systému

ZŠ a MŠ Josefův Důl

Učíme se aktivně a hrou

Nadační projekty

Naše škola každoročně žádá finanční prostředky z několika nadačních fondů.

Prvním projektem, na který jsme žádali podporu z Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor (po změně názvu nadace Ivana Dejmala), byl environmentálně zaměřený projekt, kterým jsme chtěli pomoci našim ptáčkům, především sovám. Na tento projekt jsme požadovali podporu od Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. V únorovém hodnocení projektů náš projekt uspěl a Nadace nám na projekt přispěla celkovou částkou 9.000Kč. Prostředky jsme již využili na nákup publikací, dřeva na výrobu ptačích budek, buzol, map Jizerských hor a mnoho dalšího. Celkově jsme na projekt vynaložili částku 18.000Kč. Projekt spolu s dětmi realizoval především pan učitel Šlechta, kterému pomáhala pí. uč. Podrazká.

top

Děkujeme Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor za podporu našeho projektu

Ve školním roce 2017/2018 se opět pokusíme žádat o podporu nadaci Tesco a to v rámci našeho projektu Extratřída. To plánujeme po zkušenosti z Extrakonference. Projekt budou vymýšlet žáci samostatně, a proto nyní neumím napsat, jak bude zaměřen. :-) Určitě však ůjde o projekt zaměřený na komunitní rozvoj obce Josefův Důl.  

Třetím nadačním fondem, se kterým jsme začali spolupracovat již ve školním roce 2015/2016 je nadace Women for women, která podporuje děti, jejich rodiny mají problémy s placením obědů. Na období září 2017 - června 2018, tedy nadcházející školní rok jsme již získali podporu, která přesahuje 65.000Kč. Tato částka pomůže celkem třinácti dětem z naší školy. 

Děkujeme nadaci Women for Women za podporu našich žáků.

Čtvrtým fondem, který letos opět budeme žádat o podporu našich aktivit s dětmi bude nadace Preciosa. S žádostí na tento nadační fond nám velmi pomáhá paní Kamila Čadílková, která je zaměstnankyní této společnosti. Nadaci Preciosa budeme žádat o podporu našich nově zřizovaných volnočasových aktivit. 

Nejnovějším z nadačních donátorů naší školy je nadace ČEZ. Ta naší školu poprvé podpořila v dubnu 2017, kdy nám na projekt vybavení školní tělocvičny gymnastickým náčiním a jumpingovými trampolínami poskytla částku 50.000Kč. Podpora byla a bude opět využita pro zlepšení vzdělávacích (v tomto případě především sportovních :-)) podmínek pro naše žáky.

Všem nadačním fondům a jejich pracovníkům moc děkujeme David Mánek

Kontakt

Základní a Mateřská škola Josefův Důl
Dolní­ Maxov 208
Josefův Důl
46844
ZŠ +420 483 381 033, +420/739 593 162
MŠ +420 483 381 020
zs@josefuvdul.eu