Vstup do systému

ZŠ a MŠ Josefův Důl

Učíme se aktivně a hrou

Pepikáček z.s.

Základní údaje o sdružení: Pepikáček z.s.
Sídlo: Dolní Maxov 208, Josefův Důl, 468 44
Kontakt:  knihovnajd@seznam.cz
IČ: 22 74 59 98

Zapsaný spolek Pepikáček byl registrován 30.3. 2012 (jako občanské sdružení), ustavující schůze proběhla 12.4. 2012 a na této schůzi členové sdružení schválili jeho stanovy. V následujících dokumentech naleznete potřebné informace:

Návrh na registraci Pepikáček o.s. - Návrh na registraci

Stanovy Pepikáček o.s. - Stanovy O.S., tyto byly změněny dle nové legislativyStanovy spolku od 1.1. 2014

Díky změnám v legislativě jsme plynule přešli z názvu Pepikáček o.s. na název Zapsaný spolek Pepikáček. Toto bylo jednohlasně schváleno na poslední dubnové členské schůzi. Všem členům moc děkujeme, máme za sebou plodné roky.

První projekt, který jsme za o.s. Pepikáček podali, bylo vydání sborníku k úspěšnému projektu Když starší učí mladšího - Lesní tajemství (finanční prostředky jsme získali a sborník opravdu vydali a zaslali na školy v Libereckém kraji. 

top

Z.s. Pepikáček dále každoročně žádá podporu na pořádání přívesnického taboru Pepikáček. Tuto podporu se nám podařilo získat již třikrát, bohužel poslední dva roky nám Liberecký kraj podporu neposkytl. Podobné to bylo s projektem na podporu Koncepce rozvoje mládeže v Libereckém kraji, kde náš projekt bohužel podporu též nezískal. Přesto je třeba zmínit, že Liberecký kraj v průběhu fungování spolku přispěl z dotací na jeho aktivity částkou přesahující 80.000Kč. 

Z.s. Pepikáček dále podporuje pořádání různorodých akcí pro děti ZŠ Josefův Důl - plaveckou výuku (zde platíme náklady na dopravu dětí do bazénu v Jbc), vybrané cestovné na akce v ekocentrech nebo dopravním hřišti, dále přispíváme na pořádání Pepikiády nebo Harmonizačního pobytu a v případě žádosti členů a rodičů dětí jsme schopni uhradit i náklady na akce pořádané školou, na něž žadatel v daný moment nemá prostředky.

David Mánek

Kontakt

Základní a Mateřská škola Josefův Důl
Dolní­ Maxov 208
Josefův Důl
46844
ZŠ +420 483 381 033, +420/739 593 162
MŠ +420 483 381 020
zs@josefuvdul.eu