Vstup do systému

ZŠ a MŠ Josefův Důl

Učíme se aktivně a hrou

Projekt, který bychom měli dokončit do konce kalendářního roku 2015 v sobě zahrnuje mnoho zajímavých aktivit pro naše žáky. Tento projekt je "pokračováním známých ŠABLON", ač v sobě nese jiné aktivity, které budou pro naše žáky minimálně stejným přínosem. 

První aktivitou projektu jsou tzv. Čtenářské dílny. V této aktivitě budeme z projektových peněz realizovat na celém 2. stupni projekt tzv. Čtenářských dílen v hodinách českého jazyka a to ve všech čtyřech ročnících naší školy. Výhodou této tzv. šablony je, že v rámci ní můžeme obohati naší knihovnu o 200 knih, které budou naši žáci moci využívat. Na tuto šablonu máme k dispozici více než 100.000Kč.

Druhou aktivitou je zajímavý výjezd našich žáků do Velké Británie. Vzhledem k velikosti naší školy se pokusíme s minimální spoluúčastí rodičů zrealizovat studijní zájezd našich dětí ve Velké Británii pro všechny žáky našeho 2. stupně. Na tuto tzv. šablonu máme k dispozici více než 350.000Kč.

Poslední částí našeho projektu je studijní pobyt vyučujícího anglického jazyka ve Velké Británii. Tento pobyt budeme realizovat v celkové výši více než 60.000Kč. Celkové náklady na projekt jsou 592.321Kč, přičemž tyto prostředky budou vyčerpány naší školou do konce roku 2015.

Projekt byl úspěšně realizován a věříme v jeho pokračování v dalších letech :-)

 

Těšíme se na pobyt a nové možnosti díky MŠMT a fondům EU David Mánek

  

Kontakt

Základní a Mateřská škola Josefův Důl
Dolní­ Maxov 208
Josefův Důl
46844
ZŠ +420 483 381 033, +420/739 593 162
MŠ +420 483 381 020
zs@josefuvdul.eu