Vstup do systému

ZŠ a MŠ Josefův Důl

Učíme se aktivně a hrou

Projekty - Liberecký kraj

V rámci výzev Libereckého kraje jsme žádali pro školní rok 2017/2018 prozatím o podporu čtyř projektů, přičemž podporu jsme získali na všechny podané projekty. Pro zmíněný školní rok bychom ještě rádi žádali o podporu na některý z našich ekologických vzdělávacích projektů.

Nove_Logo_LK_rgbPodpořenými projekty, na které jsme se snažili získat dotaci z Libereckého kraje byly projekt Volnočasové aktivity při ZŠ a MŠ Josefův Důl. Tento projekt byl Libereckým krajem podpořen částkou 23.000Kč, které budou využity především na nákup pomůcek pro kroužky dovedných rukou, florbalu, basketbalu a jumpingu. 

Dalším podpořeným projektem je projekt Preventivnivního harmonizačního pobytu 2017, který Liberecký kraj podpořil částkou 20.000Kč. Díky této podpoře naši žáci za velmi dobrých podmínek vycestují na třídenní pobyt, kde budeme předcházet vzniku sociálních patologií.

Třetím podpořeným projektem je projekt Kompenzačních pomůcek, který Liberecký kraj podpořil částkou 20.000Kč. Tyto prostředky budou využity na vybudování a vybavení kvalitní kompenzační místnosti v přízemí naší školy.

Posledním podpořeným projektem byl projekt, který jsme nazvali dodatečně jako Matematický Dolák. Jde o projekt, kdy pro naše žáky budeme pravidelně každý rok pořádat soutěže Matematické, finanční a čtenářské gramotnosti. Projekt byl Libereckým krajem podpořen částkou 15.000Kč. 

 

Celkem Liberecký kraj naši školu podpořil částkou 78.000Kč na individuální projekty. 

  Moc děkujeme pracovníkům Libereckého kraje, že máme tuto možnost a že nás podporují David Mánek

Kontakt

Základní a Mateřská škola Josefův Důl
Dolní­ Maxov 208
Josefův Důl
46844
ZŠ +420 483 381 033, +420/739 593 162
MŠ +420 483 381 020
zs@josefuvdul.eu