Vstup do systému

ZŠ a MŠ Josefův Důl

Učíme se aktivně a hrou

Obědy pro sociálně znevýhodněné

V poslední době se naší škole daří získávat různorodé prostředky od jednotlivých dárců, tzv. sponzorů. Naším největším donátorem je sponzor, který dotuje obědy dětem ze sociálně méně podnětného prostředí. Tento sponzor dává celkem 4.000Kč měsíčně (ročně jde o částku 40.000Kč), přičemž vybranní žáci mateřské školy (většinou žáci, kdy je matka tzv. samoživitelkou nebo žáci z vícepočetných rodin) díky tomuto příspěvku mohou docházet na obědy i svačinky v MŠ zcela zdrama. Celkem takto sponzor podporuje 6 žáků naší mateřské školy. 

Každý žák, který je zařazen do námi vypsaného programu, musí plnit určité povinnosti, stejně tak i jeho rodiče, k čemuž se právě rodiče zaváží při podpisu smlouvy, která jim zaručí v případě plnění daných povinností obědy a svačinky pro jejich dítě či děti zdarma. Díky vstřícnosti sponzora v programu můžeme pokračovat i ve školním roce 2017/2018. 

Dary na vybavení

V řadách našich rodičů i firem z Libereckého kraje se najdou dárci, kteří prostředky poskytnou na určitou věc či třídu. Jmenujme např.:

Dar paní Ševčíkové - vybavení a hry do 2.-3. třídy naší školy

Dar společnosti Terra Sport - podpora žáků školy

Dar Detoa Albrechtice - materiál pro Šachový kroužek (poskytnutí šachových souprav)

Dar společnosti Sféria - AKU vrtačky a šroubováky (poskytnutí materiálu)

Dar společnosti Jablotron - vybavení školní dílny

Dar pana Mečíře - Podpora soutěží matematické a finanční gramotnosti

Dar paní Kremláčkové - zajištění pobytu pro děti ze Storkowa

Všem našim sponzorům moc děkujeme David Mánek

Kontakt

Základní a Mateřská škola Josefův Důl
Dolní­ Maxov 208
Josefův Důl
46844
ZŠ +420 483 381 033, +420/739 593 162
MŠ +420 483 381 020
zs@josefuvdul.eu