Žákovské rozvrhy

Pod jednotlivými ročníky naleznete rozvrhy dětí pro školní rok 2018-2019. Rozhodnutím ředitele školy byly spojeny žáci 2. a 3. a 4. a 5. ročníku na I. stupni, ostatní ročníky budou v samostatných třídách. Žáci 1. ročníku spolu se školní družinou budou i nadále umístěni v budově mateřské školy a to z důvodu klidnějšího přechodu dětí z mateřinky do základní školy.

1. třída

Třídní učitelka – paní Mgr. Vilma Lexová

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí ČJ MAT PRV TV
úterý ČJ MAT ČJ VV VV
středa ČJ MAT PRV TV
čtvrtek ČJ MAT ČJ PRV
pátek ČJ MAT ČJ HV

Vyučující ve třídě:

pí. uč. Mgr. Vilma Lexová – Čj, Mat, Prv, Hv, Tv, Vv, Pč

2.-3. třída

Třídní učitelka – paní Mgr. Vlastimila Růžičková

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí ČJ Mat Čj HV Vv s 4.
úterý Mat Aj Čj Prv
středa ČJ Mat Čj TV Vv s 5.
čtvrtek Mat Čj Čj PRV Aj
pátek Mat Aj Tv Čj

Vyučující ve třídě:

pí. uč. Mgr. Vlastimila Růžičková (Čj, Mat, Prv, Hv) – třídní učitelka

pí. uč. Mgr. Jana Podrazká (Pč, Vv)

pí. uč. Mgr. Jana Gajdošová (Tv)

pí. uč. Mgr. Kateřina Titěrová (Aj)

4.-5. třída

Třídní učitelka – paní Mgr. Jana Podrazká

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí Mat Čj Čj Inf Vv s 2.-3. (4.)
úterý Aj Hv Mat Čj
středa Čj Mat Čj Vl Vv s 2.-3. (5.)
čtvrtek Mat Aj Čj Tv Tv Pč (13:40-14:25)
pátek Mat Aj Vl Čj

Vyučující ve třídě:

pí. uč. Mgr. Jana Podrazká (Čj, Mat, Vv) – třídní učitelka

pí. uč. Mgr. Vlastimila Růžičková (Pč, Hv, Vl, Př)

pí. uč. Mgr. Jana Gajdošová (Tv)

pí. uč. Mgr. Kateřina Titěrová (Aj, Inf)

6. třída

Třídní učitel – pan Mgr. František Kovalčík

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí Čj Aj Mat Inf Hv s 7.
úterý Mat Čj Nj Vv s 7. Vv s 7.
středa Mat Aj Ze
čtvrtek Aj Nj Čj Pč s 7. Ov s 7.
pátek Ze Čj Mat Fy Tv Tv

Vyučující ve třídě:

pí. uč. Mgr. Jana Podrazká (Vv, Hv)

pí. uč. Mgr. Monika Hejná (Čj, Pč)

pí. uč. Mgr. Jana Gajdošová (Tv)

pí. uč. Mgr. Kateřina Titěrová (Aj, Inf)

p. uč. Mgr. František Kovalčík (Dě, Nj, Ze, Ov) – třídní učitel

p. uč. Zdeněk Zoubek (Mat, Fyz)

p. řed. Mgr. David Mánek (Př)

7. třída

Třídní učitelka – paní Mgr. Jana Gajdošová

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí Čj Aj Tv Tv Hv s 6.
úterý Ze Mat Fyz Nj Vv s 6. Vv s 6.
středa Aj Čj Mat Rv s 8.
čtvrtek Čj Fyz Mat Nj Ov s 6.
pátek Mat Nj Čj Aj Inf

Vyučující ve třídě:

pí. uč. Mgr. Jana Podrazká (Vv, Rv, Hv)

pí. uč. Mgr. Monika Hejná (Čj, Pč)

pí. uč. Mgr. Jana Gajdošová (Tv, Ze, Př) – třídní učitelka

pí. uč. Mgr. Kateřina Titěrová (Aj, Inf)

p. uč. Mgr. Zdeněk Zoubek (Mat, Fyz)

p. uč. Mgr. František Kovalčík (Nj, Dě, Ov)

8. třída

Třídní učitelka – pan Mgr. Zdeněk Zoubek

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí Aj Mat Nj Fyz
úterý Ch Nj Aj Mat Čj Inf
středa Ze Mat Čj Rv s 7.
čtvrtek Nj Ch Aj Čj Ov Fyz + odpolednka
pátek Čj Mat Hv Ze Vv
  • odpolední vyučování bude probíhat každý čtvrtek – dvě hodiny tělesné výchovy

Vyučující ve třídě:

pí. uč. Mgr. Jana Podrazká (Hv, Ov, Rv)

pí. uč. Mgr. Monika Hejná (Čj, Vv)

pí. uč. Mgr. Jana Gajdošová (Tv, Ze, Př)

pí. uč. Mgr. Kateřina Titěrová (Aj)

p. řed. Mgr. David Mánek (Inf, Ch)

p. uč. Mgr. Zdeněk Zoubek (Mat, Fyz)

p. uč. Mgr. František Kovalčík Nj, Dě)

9. třída

Třídní učitelka – paní Mgr. Kateřina Titěrová

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí Mat Nj Ze Čj Čj
úterý Nj Tv Tv Aj Mat
středa Mat Aj Čj Fy Ch Inf
čtvrtek Ze Čj Nj Mat Ov + odpoledka
pátek Aj Ch Fy Čj Mat Hv
  • odpolední vyučování bude probíhat každý čtvrtek – hodina pracovních činností a hodina výtvarné výchovy

Vyučující ve třídě:

pí. uč. Mgr. Jana Podrazká (Hv)

pí. uč. Mgr. Monika Hejná (Čj, Vv, Pč)

pí. uč. Mgr. Jana Gajdošová (Tv, Ze, Ov)

pí. uč. Mgr. Kateřina Titěrová (Aj, Inf) – třídní učitelka

p. uč. Mgr. František Kovalčík (Nj, Dě)

p. uč. Mgr. Zdeněk Zoubek (Mat)

p. řed. Mgr. David Mánek (Ch, Fyz, Př)