Žákovské rozvrhy

Pod jednotlivými ročníky naleznete rozvrhy dětí pro školní rok 2018-2019. Rozhodnutím ředitele školy byly spojeny žáci 2. a 3. a 4. a 5. ročníku na I. stupni, ostatní ročníky budou v samostatných třídách. Žáci 1. ročníku spolu se školní družinou budou i nadále umístěni v budově mateřské školy a to z důvodu klidnějšího přechodu dětí z mateřinky do základní školy.

1. třída

Třídní učitelka – paní Mgr. Vilma Lexová

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí ČJ MAT PRV TV
úterý ČJ MAT ČJ VV VV
středa ČJ MAT PRV TV
čtvrtek ČJ MAT ČJ PRV
pátek ČJ MAT ČJ HV

Vyučující ve třídě:

pí uč. Mgr. Vilma Lexová – Čj, Mat, Prv, Hv, Tv, Vv, Pč

2.-3. třída

Třídní učitel – pan Mgr. Pavel Tyrychtr

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí ČJ Mat Prv ČJ Vv s 4.
úterý Mat ČJ AJ
středa ČJ Mat TV Tv ČJ
čtvrtek Mat ČJ ČJ Hv AJ – 3
pátek ČJ Mat AJ Prv Vv s 5.

Vyučující ve třídě:

p. uč. Mgr. Pavel Tyrychtr (Čj, Mat, Aj) – třídní učitel

pí uč. Mgr. Jana Podrazká (Pč, Vv, Hv)

pí uč. Mgr. Jana Gajdošová (Tv)

pí uč. Mgr. Lenka Florianová (Prv)

4.-5. třída

Třídní učitelka – paní Mgr. Jana Podrazká

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí ČJ Mat Vl Vv s 2.-3. (4.)
úterý Mat ČJ AJ Tv Tv
středa ČJ Mat AJ ČJ
čtvrtek Mat ČJ Inf ČJ Hv (13:40-14:25)
pátek ČJ Mat Vl AJ Vv s 2.-3. (5)

Vyučující ve třídě:

pí uč. Mgr. Jana Podrazká (Čj, Mat, Vl, Př, Vv, Hv) – třídní učitelka

pí uč. Mgr. Monika Hejná (Inf)

pí uč. Mgr. Jana Gajdošová (Tv)

p. uč. Mgr. Pavel Tyrychtr (AJ)

6. třída

Třídní učitel – pan Mgr. František Kovalčík

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí Mat F AJ ČJ TV TV
úterý NJ Z Mat D Pč s 7.
středa ČJ Inf AJ Hv s 7. Ov s 7.
čtvrtek Mat ČJ AJ Vv s 7. Vv s 7.
pátek Mat ČJ NJ Z D

Vyučující ve třídě:

pí uč. Mgr. Monika Hejná (Čj, Vv)

pí uč. Mgr. Jana Gajdošová (Hv)

p. uč. Mgr. Pavel Tyrychtr (Aj)

p. uč. Mgr. František Kovalčík (Dě, Nj, Ze, Ov) – třídní učitel

pí uč. Mgr. Lenka Florianová (Mat, Fyz, Př, Pč)

p. uč. Mgr. Zdeněk Zoubek (Inf, Tv)

7. třída

Třídní učitelka – paní Mgr. Jana Gajdošová

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí Aj Čj Nj Mat Fyz
úterý Mat Aj Čj Pč s 6. Rv s 8.
středa Mat Nj Čj Fyz Hv s 6. Ov s 6.
čtvrtek Nj Z Inf Vv s 6. Vv s 6.
pátek Čj Mat Aj Tv Tv

Vyučující ve třídě:

pí uč. Mgr. Lenka Florianová (Fyz, Mat, Pč)

pí uč. Mgr. Monika Hejná (Čj, Vv)

pí uč. Mgr. Jana Gajdošová (Tv, Ze, Př, Rv, Hv, Inf) – třídní učitelka

pí uč. Mgr. Kateřina Titěrová (Aj)

p. uč. Mgr. František Kovalčík (Nj, Dě, Ov)

8. třída

Třídní učitel – pan Mgr. Zdeněk Zoubek

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí Mat Aj Čj Ze Hv
úterý Aj Nj Mat Ov Rv s 7.
středa Nj Čj Ch Fyz
čtvrtek Čj Mat Nj Ze Tv Tv + odpoledka
pátek Mat Aj Ch Fyz Čj Inf
  • odpolední vyučování bude probíhat každý čtvrtek – dvě hodiny výtvarné výchovy / pracovních činností

Vyučující ve třídě:

pí uč. Mgr. Monika Hejná (Čj)

pí uč. Mgr. Jana Gajdošová (Ze, Př, Hv, Rv)

pí uč. Mgr. Kateřina Titěrová (Aj)

pí uč. Mgr. Lenka Florianová (Ch)

p. uč. Mgr. Zdeněk Zoubek (Mat, Fyz, Ov, Tv, Vv, Pč)

p. uč. Mgr. František Kovalčík (Nj, Dě)

9. třída

Třídní učitelka – paní Mgr. Kateřina Titěrová

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí Čj Mat Aj Ze Inf
úterý Mat Aj Čj Ch Nj Fy
středa Ze Mat Nj Čj Vv
čtvrtek Mat Čj Ov Ch Fy Hv + odpoledka
pátek Nj Mat Čj Aj
  • odpolední vyučování bude probíhat každý čtvrtek – dvě hodiny tělesné výchovy

Vyučující ve třídě:

pí. uč. Mgr. Monika Hejná (Čj, Vv, Pč)

pí. uč. Mgr. Jana Gajdošová (Tv, Ze, Hv)

pí. uč. Mgr. Kateřina Titěrová (Aj, Inf) – třídní učitelka

p. uč. Mgr. František Kovalčík (Nj, Dě)

p. uč. Mgr. Zdeněk Zoubek (Mat, Ov, Př)

pí uč. Mgr. Lenka Florianová (Ch, Fyz)