Na tomto místě nabízíme ke stažení závěrečné zprávy a plány jednotlivých specializovaných činností:

ŠVP

Závěrečná zpráva koordinátora ŠVP 2017/2018 – Zprávy koordinátora ŠVP_2017_2018

Plán koordinátora ŠVP 2018/2019 –Plán_ŠVP_18_19

EVVO

Závěrečná zpráva koordinátora EVVO 2017/2018 – Závěrečná zpráva 2018

Plán koordinátora EVVO 2018/2019 – Realizační plán EVVO

VP – výchovné poradenství

Závěrečná zpráva výchovného poradce 2017/2018 –Zpráva VP_2018 (1)

Plán koordinátora výchovného poradce 2018/2019 – Plán práce VP 2018-2019

MP – metodik prevence

Závěrečná zpráva metodika prevence 2017/2018 –závěrečná zpráva šmp

Plán metodika prevence 2018/2019 – Plán minimální primární prevence 2018-2019

ICT

Závěrečná zpráva koordinátora ICT 2017/2018 – Závěrečná zpráva ICT_2017_2018

Plán koordinátora ICT 2018/2019 – ICT plán 18_19