Vstup do systému

ZŠ a MŠ Josefův Důl

Učíme se aktivně a hrou

Školní klub 2017/2018

Školní klub a školní knihovna. Již název napovídá, že jsme vybudovali příjemný prostor pro naše žáky, kde mají své zázemí a mohou tak tvořit nejen časopis Pepikáček, ale zároveň mají možnost přístupu na internet a PC i mimo domov a školní vyučování. To ale není vše, protože ve Školním klubu mohou trávit čas se svými kamarády, hrát zde různé hry, které tu najdou nebo si ze stále se rozrůstající školní knihovny vypůjčit knížku a číst si.

Školní klub je multifunkční místností, kde je umístěna i interaktivní tabule SmartBoard s příslušenstvím a hlasovací systém SmartResponse, tyto pomůcky budou k dispozici učitelům během výuky a žáci k nim přístup mít nebudou.

Pro školní rok 2017/2018 bude ve školním klubu celkem 6 PC připojených k síti a internetu, tak aby jej mohlo využívat více žáků. Tyto počítače budou nově dovybaveny a práce na nich by měla být pro žáky rychlejší a lepší. Zásadní je vždy chování žáků u PC, protože pokud žák poruší pravidla slušného chování, do KLUBU nebude vpuštěn. Pro školní rok 2017/2018 předpokládáme rozšíření možností, kdy budou žáci moci do klubu docházet.

Otevírací doba Školního klubu: (změny jsou možné)

Výpůjční doba - Školní knihovna: (změny jsou možné)

 

David Mánek

Kontakt

Základní a Mateřská škola Josefův Důl
Dolní­ Maxov 208
Josefův Důl
46844
ZŠ +420 483 381 033, +420/739 593 162
MŠ +420 483 381 020
zs@josefuvdul.eu