Tanečky v MŠ
10.9.2018
Skvělý Harmonizáček
13.9.2018
Tanečky v MŠ
10.9.2018
Skvělý Harmonizáček
13.9.2018

1. třída a prvouka

Ve čtvrtek 6. 9. se žáci 1. třídy poprvé zúčastnili programu ekologické výchovy s názvem ČUCHY, MRKY, SLUCHY, ŇAMI. Zábavnou formou prozkoumávali přírodu všemi smysly. Nejprve ochutnali z hrníčků všechny 4 chutě – nejhorší asi byla hořká! Dále v hmatové krabici poznávali druh zvířete – nejlehčí byly hlemýždí ulity. Také sluch jsme vyzkoušeli. Po dobu 1 minuty jsme tiše naslouchali a nakonec jsme rozlišili 4 přírodní a 4 lidské zvuky. Za pomoci zraku si všichni vytvořili paletku přírodních barev a vůňový koktejl byl asi vrcholem všeho snažení. Děvčata i kluci z 1. třídy si zaslouží velkou pochvalu za vzorné chování a aktivitu při ekoprogramu.

Vilma Lexová