Planeta Země 3000
14.9.2018
Ekoprogram v Divizně
18.9.2018

Kroužek mladých hasičů

Sdružení dobrovolných hasičů v Josefově Dole založilo Kroužek mladých hasičů. Je určen dětem od 6 do 15 let. Scházíme se každý čtvrtek od 17 do 18 hodin v klubovně hasičské zbrojnice. Náplní kroužku mladých hasičů je vzdělávání dětí v oblasti požární ochrany, při níž děti získávají znalosti, ale i praktické zkušenosti ze všech oblastí hasičské činnosti, včetně požárního sportu. Nedílnou součástí je příprava dětí a následná účast na sportovních soutěžích. Za příznivého počasí probíhá program venku. Více informací získáte u vedoucích kroužku Gabriely Rabčanové tel. 607 818 689 nebo u Květoše Hudského tel. 603 990 397.

Přijďte mezi nás, těšíme se na další mladé hasiče 🙂 Jana Harmanošová