Zaměření školy

Škola se zaměřuje na výuku jazyků, kdy již od první třídy mají žáci možnost navštěvovat kroužek angličtiny a od druhé třídy je tento cizí jazyk vyučován povinně. Navíc již v šesté třídě žáci přibírají německý jazyk, jehož výuce je vzhledem k poloze věnována maximální pozornost.
Škola však nezapomíná ani na další oblasti vzdělávání, klade důraz na kvalitní výuku předmětů souvisejících s přírodou nebo na matematiku a s ní související finanční gramotnost nebo český jazyk a s velmi zásadní čtenářskou gramotnost, která je velmi důležitá ve všech směrech vzdělávání.
Druhým hlavním zaměřením školy je rozšířená výuka informačních a komunikačních technologií. Informatiku na naší škole vyučujeme již od čtvrtého ročníku ve specializovaných učebnách, které jsou vybaveny moderními počítači s příslušným software. Již od školního roku 2021 / 2022 učíme informatiku podle nového RVP ZV. Rozvíjíme u žáků především informatické myšlení a vedeme je tak k efektivnímu řešení problémů. Díky rozšířené hodinové dotaci v tomto předmětu z naší školy vycházejí žáci, kteří dokáží vytvářet kvalitní prezentace, pracovat s texty a tabulkami v počítači, ale také vytvářet internetové stránky.
 
 
 
 
 
 

O škole

Naše nádherná školička se nachází v krásné krajině Jizerských hor v Josefově Dole. Děti navštěvují hned dvě budovy školy, budovu mateřské školy, která se nachází v blízkosti místní pošty a pro lepší přechod mezi ZŠ a MŠ je v budově umístěna i první třída a školní družina, a budovu druhého stupně, která je modernizovaná a plně zrekonstruovaná.

hublot replica would be the hottest and also the newest style within our online website. best 30%off aaaa philipppleinreplica.ru at discount price. to buy 1:1 https://www.swisswatch.to/ in online shop. 1: 1 design high redditwatches.com. wide range of relogios replicas atacado available online on our shop. sporting events and elegance in combination with rolex https://www.burberryreplica.ru. high quality https://www.pradareplica.ru high-performance stainless steel rings are located between the crystal mirror and the condition backside covers.
 
 
 
 
 

Volný čas:

Každoročně škola nabízí svým žákům mnohé možnosti využití volného času. Aktuálně spolupracujeme s místním fotbalovým klubem a spoluorganizujeme dvakrát týdně fotbalové tréninky, dále nabízíme kroužek běžeckého lyžování, basketbalu, florbalu, kroužek interaktivní angličtiny, kroužek německého jazyka, her v přírodě, lega a volnočasové aktivity související s výtvarnou výchovou a hudební naukou. Nabízené volnočasové aktivity probíhají po celý školní rok a jejich nabídka je vždy dětem a jejich rodičům předána nejdéle do konce září.

 
 
 

Akce školy:

Žáci školy se každoročně zúčastňují mnoha zajímavých akcí. V září vyjíždí na Harmonizační pobyt na různá místa v České republice. Tato akce je plná stmelovacích aktivit. Na konci září pořádáme nádhernou akci pro žáky a jejich rodiče s názvem Pepikiáda. Před pololetními prázdninami organizujeme pro naše děti Spánkování ve škole, které je plné her a zajímavých promítání. Před Velikonoci pořádáme jarmark, na který jsou zváni všichni rodiče žáků školy a mohou si zde koupit mnohé pěkné výrobky svých dětí. Na konci školního roku následuje Školní akademie, na níž se s námi loučí žáci devátých ročníků.

Jsme zapojeni do mnoha soutěží, které souvisí s ochranou životního prostředí - Recyklohraní a Třídíme ve škole nebo mají vědomostní a dovednostní charakter, např. Eurorebus. A ve výčtu bychom mohli pokračovat dále :-)..