Vstup do systému

ZŠ a MŠ Josefův Důl

Učíme se aktivně a hrou

O škole

Naše nádherná školička se nachází v krásné krajině Jizerských hor v Josefově Dole. Děti navštěvují hned dvě budovy školy, budovu mateřské školy, která se nachází v blízkosti místní pošty a pro lepší přechod mezi ZŠ a MŠ je v budově umístěna i první třída a školní družina a budova druhého stupně, která je modernizovaná a plně zrekonstruovaná.

Zaměření školy:

Škola se zaměřuJohan_amos_comenius_1592-16711je na výuku jazyků, kdy již od první třídy mají žáci možnost navštěvovat kroužek angličtiny a od druhé třídy je tento cizí jazyk vyučován povinně. Navíc již v šesté třídě žáci přibírají německý jazyk, jehož výuce je vzhledem k poloze věnována maximální pozornost.

Druhým hlavním zaměřením školy je rozšířená výuka informačních a komunikačních technologií. Informatiku na naší škole vyučujeme již od čtvrtého ročníku ve specializovaných učebnách, které jsou vybaveny moderními počítači s příslušným software. Díky rozšířené hodinové dotaci v tomto předmětu z naší školy vycházejí žáci, kteří dokáží vytvářet kvalitní prezentace, pracovat s texty a tabulkami v počítači a mnoho dalšího.

Škola však nezapomíná ani na další oblasti vzdělávání, klade důraz na kvalitní výuku předmětů souvisejících s přírodou nebo na matematiku a s ní související finanční gramotnost nebo český jazyk a s velmi zásadní čtenářskou gramotnost, která považujeme za velmi důležitou ve všech směrech vzdělávání.

Volný čas:

Každoročně škola nabízí svým žákům mnohé možnosti využití volného času. Aktuálně spolupracujeme s místním fotbalovým klubem a spoluorganizujeme dvakrát týdně fotbalové tréninky, dále nabízíme kroužek běžeckého lyžování, basketbalu, florbalu, jumpingu, kroužek interaktivního tvoření, deskových her, pokusíku a další volnočasové aktivity související s výtvarnou výchovou a hudební naukou. Nabízené volnočasové aktivity probíhají po celý školní rok a jejich nabídka je vždy dětem a jejich rodičům předána nejdéle do konce září.

Akce školy:

Žáci školy se každoročně zúčastňují mnoha zajímavých akcí. V září vyjíždí na Harmonizační pobyt na různá místa v České republice. Tato akce je plná stmelovacích aktivit, které slouží k prevenci sociálních patologií. Na konci září pořádáme nádhernou akci pro žáky a jejich rodiče s názvem Pepikiáda. Před Vánoci organizujeme pro naše děti Spánkování ve škole, které je plné her a zajímavých promítání. Před Velikonoci je to jarmark, na který jsou zváni všichni rodiče žáků školy a mohou si zde koupit mnohé pěkné výrobky svých dětí. Na konci školního roku následuje Školní akademie, na níž se s námi loučí žáci devátých ročníků.

Jsme zapojeni do mnoha soutěží, které souvisí s ochranou životního prostředí - Recyklohraní nebo soutěží, které mají vědomostní a dovednostní charakter, např. Eurorebus. A ve výčtu bychom mohli pokračovat dále :-).

Kontakt

Základní a Mateřská škola Josefův Důl
Dolní­ Maxov 208
Josefův Důl
46844
ZŠ +420 483 381 033, +420/739 593 162
MŠ +420 483 381 020
zs@josefuvdul.eu