Dostali jsme mnoho podnětů a plníme vaše přání. Na náš web zařazujeme sekci environmentální výchova.

Co vše sbíráme?

  1. vytříděny starý papír
  2. použité baterie
  3. víčka z petek

Projekty a programy, kterých se účastníme:

  • Liberecký kraj – ekologické projekty
  • Recyklohraní
  • Ekoškola – v letošním roce se pokusíme získat vlajku EKOŠKOLY
  • Den Země ve škole i mateřince
  • Ekoprogramy pro žáky z různých eko-center
  • a mnoho dalších

Environmentální výchovu u nás ve škole zajišťuje paní učitelka Jana Podrazká