Nadační projekty

Naše škola každoročně žádá finanční prostředky z několika nadačních fondů.

Prvním z našich donátorů je každoročně Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor (po změně názvu nadace Ivana Dejmala). Tato nadace podporuje environmentálně zaměřené projekty, které svým charakterem zapojují žáky do dění v přírodě. Během šesti let jsme postupně žádali podporu pěti našim projektům. V prvních třech letech jsme získali podporu na projektu s názvem Starší mladším – Lesní království  a Vodní svět. V dalších letech nám nadace poskytla prostředky na vydání sborníku k projektu nebo zakoupení nových publikací k tématu Jizerských hor. Posledním realizovaným projektem byl projekt ptačích budek, které jsme spolu s dětmi nejen vyrobili, ale také vyvěsili v prostředí Josefova Dolu. Celkově nás nadace za sedm let podpořila částkou přesahující 50.000Kč.

top

Děkujeme Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor za podporu našeho projektu

Ve školním roce 2018/2019 se opět pokusíme žádat o podporu nadaci Tesco a to v rámci našeho projektu Extratřída. Věřím, že opět najdeme spolu s dětmi sílu a vymyslíme projekt, který by nadaci zaujal a byl podpořen částkou až 30.000Kč. V minulých letech nás nadace Tesco takto podpořila ve dvou případech a naši žáci pro své komunitní projekty získali prostředky ve výši 60.000Kč.

Děkujeme Nadaci Tesco za podporu, kterou našim žákům dává.

Třetím nadačním fondem, se kterým pravidelně spolupracujeme,  je nadace Women for Women, která podporuje děti, jejichž rodiny mají problémy s placením obědů. Každoročně získáme od nadace částku dosahující téměř 100 000,- Kč.  Tato částka pomůže celkem 20 dětem z naší školy.

Děkujeme nadaci Women for Women za podporu našich žáků.

Čtvrtým fondem, který letos opět budeme žádat o podporu našich aktivit s dětmi bude nadace Preciosa.

Nejnovějším z nadačních donátorů naší školy je nadace ČEZ. Ta naší školu poprvé podpořila v dubnu 2017, kdy nám na projekt vybavení školní tělocvičny gymnastickým náčiním a jumpingovými trampolínami poskytla částku 50.000Kč.

Všem nadačním fondům a jejich pracovníkům děkujeme.