Nadační projekty

 

 

 

 

Škola byla podpořena v rámci uzavřeného grantového řízení Nadace The Kellner Family Foundation na podporu vzdělávání a integrace ukrajinských žáků ve veřejných základních školách. Z daru budou v období 1. 5. 2023 – 30. 6. 2024 podpořeny zejména následující aktivity:

  • preventivní pobyty a programy pro třídní kolektivy včetně Harmonizačního pobytu
  • kroužky pro žáky školy
  • další vzdělávání zaměstnanců školy
  • čtenářská gramotnost
Cílem projektu je podpořit harmonické soužití všech jednotlivců ve škole, pozitivně ovlivnit celkové klima.

 

 

 

 

 

Školní oběd je pro děti nejen pravidelným teplým jídlem, ale i společenskou událostí. Společnost Women for women zajišťuje, aby k němu měly přístup všechny děti.

 

 

 

 

 

Nadace Preciosa podporuje každoročně naše nejmenší darem určeným na polytechnické vzdělávání.

 

 

 

 

top

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor (po změně názvu nadace Ivana Dejmala). Tato nadace podporuje environmentálně zaměřené projekty, které svým charakterem zapojují žáky do dění v přírodě. Během šesti let jsme postupně žádali podporu pěti našim projektům. V prvních třech letech jsme získali podporu na projektu s názvem Starší mladším – Lesní království  a Vodní svět. V dalších letech nám nadace poskytla prostředky na vydání sborníku k projektu nebo zakoupení nových publikací k tématu Jizerských hor. Posledním realizovaným projektem byl projekt ptačích budek, které jsme spolu s dětmi nejen vyrobili, ale také vyvěsili v prostředí Josefova Dolu.

 

 

Projekt Extratřída, podpora komunitních projektů žáků.

 

 

 

 

 

Projekt vybavení školní tělocvičny gymnastickým náčiním a jumpingovými trampolínami.

 

 

 

 

Všem nadačním fondům a jejich pracovníkům děkujeme.