Setkání s rodiči

Termíny jednotlivých setkání s rodiči:

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 • Termín: 30.9.2019
 • informace o prospěchu a chování žáků
 • konzultace s třídním učitelem a ostatními učiteli
 • cílem těchto prvních schůzek je zavčas podchytit případné problémy a tak předejít neúspěchu

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – 1. čtvrtletí – pro rodiče a žáky

 • Termín: 12.11. 2019
 • informace o prospěchu a chování žáků
 • konzultace s třídním učitelem a ostatními učiteli
 • informace o plánovaných akcích do konce 1. pololetí školního roku

1. konzultační odpoledne

 • Termín: 10.12. 2019
 • konzultační odpoledne s učiteli školy – základem je komunikace s učiteli o prospěchu dítěte v daném předmětu před pololetím
 • Základní otázkou by mělo být – Co ještě můžeme udělat pro zlepšení hodnocení našeho dítěte?

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – 3. čtvrtletí – pro rodiče a žáky

 • Termín: 21.4. 2020
 • informace o prospěchu a chování žáků
 • konzultace s třídním učitelem a ostatními učiteli
 • informace o plánovaných akcích do konce 2. pololetí školního roku

2. konzultační odpoledne

 • Termín: 19.5. 2020
 • konzultační odpoledne s učiteli školy – základem je komunikace s učiteli o prospěchu dítěte v daném předmětu před pololetím
 • Základní otázkou by mělo být – Co ještě můžeme udělat pro zlepšení hodnocení našeho dítěte?

Konzultační hodiny s jednotlivými učiteli jsou možné kdykoliv po telefonické domluvě.

Tel. do sborovny: 488 388 943

obr.1