Projekt Šablony II pro ZŠ a MŠ Josefův Důl probíhá od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021. Projekt je zaměřen na společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků, spolupráci s veřejností, personální podporu i osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

V rámci projektu budou zorganizovány aktivity podpořené částkou přesahující 1 000 000,-Kč.

logolink OP VVV