Žákovské rozvrhy

Pod jednotlivými ročníky naleznete rozvrhy dětí pro školní rok 2019-2020. Rozhodnutím ředitelky školy byly spojeny žáci 2. a 3. a 4. a 5. ročníku na I. stupni, ostatní ročníky budou v samostatných třídách. Žáci 1. ročníku spolu se školní družinou budou i nadále umístěni v budově mateřské školy a to z důvodu klidnějšího přechodu dětí z mateřinky do základní školy.

1. třída

Třídní učitelka – paní Mgr. Jana Podrazká

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí Čj M Čj Prv
úterý Čj M Čj Vv Vv
středa Čj M Prv
čtvrtek Čj M Čj Tv Tv
pátek M Čj Prv Hv

2. – 3. třída

Třídní učitelka – paní Mgr. Zora Pavlištová

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí Čj M Čj Prv Aj
úterý Čj M Tv Tv Čj
středa M Čj Prv Hv spojeno se 4., 5.
čtvrtek Čj M Aj Vv Vv
pátek Čj Aj M Čj

4. – 5. třída

Třídní učitelka – paní Mgr. Miloslava Šimková

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí M Čj Aj Vv
úterý Čj M Vl Čj Aj
středa Čj M Inf Hv spojeno s 2., 3.
čtvrtek Čj M Čj Tv Tv
pátek Čj Aj M Vl

6. třída

Třídní učitelka – paní Mgr. Monika Hejná

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí D Čj Aj M F Pč spojeno se 7.
úterý P M Čj Z Tv Tv
středa M Čj D Nj Vv spojeno se 7. Vv spojeno se 7.
čtvrtek Z P Aj Hv spojeno se 7. Ov spojeno se 7.
pátek Nj M Čj Aj Inf

7. třída

Třídní učitel – pan Mgr. František Kovalčík

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí Čj F M Nj D Pč spojeno se 6.
úterý Nj Aj P Čj Inf Z
středa Čj D M Aj Vv spojeno se 6. Vv spojeno se 6.
čtvrtek Čj F M Hv spojeno se 6. Ov spojeno se 6. Nj
pátek M Aj P Z Tv Tv

8. třída

Třídní učitelka – paní Mgr. Lenka Florianová

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí Aj P Nj Čj Tv Tv
úterý Čj Z M Aj D Ch
středa M P Rv Čj F Ov
čtvrtek M Čj Z Nj Hv spojeno s 9. Inf + odpol. Vv, Pč
pátek Aj M F Ch Nj D
  • odpolední vyučování bude probíhat každý čtvrtek – dvě hodiny výtvarné výchovy / pracovních činností

9. třída

Třídní učitel – pan Mgr. Zdeněk Zoubek

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13:30
pondělí M P Čj Aj Ch D
úterý M Čj Aj Nj F Čj
středa Nj Ch Rv M Tv Tv
čtvrtek M Inf Čj Ov Hv spojeno s 8. F + odpol. D, Z
pátek M Nj A Čj Vv
  • odpolední vyučování bude probíhat každý čtvrtek – hodina dějepisu a zeměpisu