Žákovské rozvrhy

Pod jednotlivými ročníky naleznete rozvrhy dětí pro školní rok 2021/22. Rozhodnutím ředitelky školy byly spojeny žáci 1. a 2. a 3. a 5. ročníku na I. stupni, ostatní ročníky budou v samostatných třídách. Žáci 1. a 2. ročníku spolu se školní družinou budou i nadále umístěni v budově mateřské školy a to z důvodu klidnějšího přechodu dětí z mateřinky do základní školy.

Rozvrhy na II. pololetí školního roku jsou upravené pro 3. a 5., 4., 6., a 7. třídu, ostatní beze změn.

Rozvrh_1_2_třída

Rozvrh_4_třída

Rozvrh_3_5_třída

Rozvrh_6_třída

Rozvrh_7_třída

Rozvrh_8_třída

Rozvrh_9_třída