Žákovské rozvrhy

Pod jednotlivými ročníky naleznete rozvrhy dětí pro školní rok 2020/21. Rozhodnutím ředitelky školy byly spojeny žáci 1. a 2. a 4. a 5. ročníku na I. stupni, ostatní ročníky budou v samostatných třídách. Žáci 1. a 2. ročníku spolu se školní družinou budou i nadále umístěni v budově mateřské školy a to z důvodu klidnějšího přechodu dětí z mateřinky do základní školy.

1_2_třída

3_třída

4_5_třída

6_třída

7_třída

8_třída

9_třída