Dokumenty pro mateřinku

Ze směrnic vybíráme pouze školní řád, který je pro Vás rodiče nejdůležitější, ostatní směrnice jsou k nahlédnutí přímo u paní Silvy Hykové – vedoucí učitelky mateřské školy.

Školní vzdělávací program MŠ Josefův Důl dle úpravy RVP od 1.9. 2017

ŠVP_Mateřská škola Josefův Důl

Školní řád naší mateřské školy Sluníčko v Josefově Dole, který je platný dnem 1.9. 2019,

s přílohami

Školní řád MŠ

Žádost o přijetí  do MŠ:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Pokyn-k-předškolnímu-vzdělávání

 

Zápis_MŠ_2022_info

Zmocnění pro předávání dítěte

Průběh zápisu do MŠ

Přihláška ke stravování v MŠ:

Přihlášení obědů 2020-2021_GDPR_Mš

Informace pro rodiče

Milí rodiče

Informace_MŠ