Dokumenty pro mateřinku

Ze směrnic vybíráme pouze školní řád, který je pro Vás rodiče nejdůležitější, ostatní směrnice jsou k nahlédnutí přímo u paní Silvy Hykové – vedoucí učitelky mateřské školy.

Školní vzdělávací program MŠ Josefův Důl dle úpravy RVP od 1.9. 2017

ŠVP_2017-2021_přepracovaný

Školní řád naší mateřské školy Sluníčko v Josefově Dole, který je platný dnem 1.9. 2019, s přílohami

Školní řád_2019

Žádost rodiče o přijetí žáka do MŠ:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zmocnění pro předávání dítěte

Pokyn k povinnému předškolnímu vzdělávání

Pokyn k předškolnímu vzdělávání

Přihláška ke stravování v MŠ:

Přihlášení obědů MŠ 2019 – 2020_GDPR

Informace pro rodiče

Informace_MŠ