Dokumenty pro mateřinku

Ze směrnic vybíráme pouze školní řád, který je pro Vás rodiče nejdůležitější, ostatní směrnice jsou k nahlédnutí přímo u paní Silvy Hykové – vedoucí učitelky mateřské školy.

Školní vzdělávací program MŠ Josefův Důl dle úpravy RVP od 1.9. 2017

ŠVP_2017-2021_přepracovaný

Školní řád naší mateřské školy Sluníčko v Josefově Dole, který je platný dnem 1.9. 2019, s přílohami

Školní řád_2019

Žádost o přijetí  do MŠ:

Žádost-o-přijetí-dítěte-k-předškolnímu-vzdělávání_2020

Zápis do mateřské školy v Josefově Dole

Zmocnění-pro-předávání-dítěte

Pokyn-k-předškolnímu-vzdělávání

Přihláška ke stravování v MŠ:

Přihlášení obědů 2020-2021_GDPR_Mš

Informace pro rodiče

Informace_MŠ