Naše škola je partnerem projektu Vzděláváme a zaměstnáváme žáky se SVP. Projekt probíhá od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2022. Zaměřuje se na podporu zaměstnatelnosti žáků se SVP. V rámci projektu budou realizovány tranzitní programy, jejich účelem je zvýšit šance na volbu vhodné střední školy a následně získání vhodného zaměstnání. Po celou dobu realizace projektu bude kladen důraz na maximální individualizaci podpůrných aktivit, smysluplnost a udržitelnost studia na vybrané střední škole a posléze nově získaného zaměstnání.

Vzděláváme a zaměstnáváme žáky se SVP