Jídelníčky

I v letošním školním roce 2021/2022 pro Vás budeme na tomto místě zveřejňovat jídelníčky mateřské i základní školy. Věříme, že Vám bude chutnat.

Telefon pro odhlašování obědů: mateřská škola: 483 381 020, základní škola: 483 381 113

Jídelníček MŠ – 16.05. – 20.05. 2022

Jídelníček ZŠ – 16.05. – 20.05. 2022

Jídelníček MŠ – 23.05. – 27.05. 2022

Jídelníček ZŠ – 23.05. – 27.05. 2022

Vnitřní provozní řád školní jídelny v Mš 1. 4.-2022(1)

Vnitřní provozní řád škol ní jídel ny v Zš 1.4.2022