Na tomto místě nabízíme ke stažení závěrečné zprávy a plány jednotlivých specializovaných činností:

EVVO

Závěrečná zpráva koordinátora EVVO 2018/2019 – Závěrečná zpráva 2019

Plán koordinátora EVVO 2019/2020 – Plán EVVO_2019_2020

VP – výchovné poradenství

Závěrečná zpráva výchovného poradce 2018/2019 –Zpráva_VP_2019

Plán koordinátora výchovného poradce 2019/2020 – Plán-práce-VP-2019-2020

MP – metodik prevence

Závěrečná zpráva metodika prevence 2018/2019 –Zpráva šmp_ 2019

Plán metodika prevence 2019/2020 – Plán_2019_2020