Naše škola se zapojuje do projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Doba realizace projektu: leden – srpen 2022

Cíl: Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch  či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Je určeno i žákům, u kterých došlo  také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Plakát