Naše škola se zapojuje do projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Doba realizace projektu:

  • leden – srpen 2022
  • září – prosinec 2022
  • leden – srpen 2023

Cíl: Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch  či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Je určeno i žákům, u kterých došlo  také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Plakát