Kontakty:

contactŘeditelka školy: Mgr. Kateřina Titěrová, tel.: 483 381 033, e-mail: skola@zsjosefuvdul.cz
contactŠkolní jídelna ZŠ tel.: 483 381 113
contactVedoucí učitelka MŠ: Silvie Hyková, tel.: 483 381 020, e-mail: ms@zsjosefuvdul.cz

Třídní učitelé školy:


1. ročník: Tereza Frýbortová - 483 381 020, e-mail: frybortova@zsjosefuvdul.cz
2. - 3. ročník: Jana Podrazká - 488 388 943, e-mail: podrazka@zsjosefuvdul.cz
4. - 5. ročník: Pavlína Červenková - 488 388 943, cervenkova@zsjosefuvdul.cz
6. ročník: Lenka Florianová - 488 388 943, florianova@zsjosefuvdul.cz
7. ročník: Zdeněk Zoubek - 488 388 943, zoubek@zsjosefuvdul.cz
8. ročník: Dana Tkáčová - 488 388 943, tkacova@zsjosefuvdul.cz
9. ročník: Monika Hejná - 488 388 943, hejna@zsjosefuvdul.cz

Další zaměstnanci školy:


František Kovalčík - vyučující dějepisu, zeměpisu a německého jazyka: kovalcik@zsjosefuvdul.cz
Oliver Scholze - speciální pedagog, vyučující němčiny, angličtiny, pracovních činností: scholze@zsjosefuvdul.cz
Vladimíra Švíglerová, učitelka MŠ
Petra Liegerová, učitelka MŠ
Lucie Hlavová, učitelka MŠ
Monika Černohorská, chůva MŠ
Denisa Svárovská - hospodářka školy, ucto@zsjosefuvdul.cz
Krista Šťastná - kuchařka ZŠ
Aranka Rosíková - kuchařka MŠ
Veronika Ferencová - pomocná kuchařka ZŠ
Zdeněk Miksa - školník ZŠ
Kristýna Kůrová - uklízečka MŠ
Jitka Valterová - asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
Lenka Škorpová - asistentka pedagoga
Jana Harmanošová - asistentka pedagoga
Miroslav Adamec - asistent pedagoga

Školská rada a její složení:


Zdeněk Zoubek - předseda školské rady - zástupce učitelů
Jaromír Pondělík - člen školské rady - zástupce rodičů
Jana Podrazká - členka školské rady - zástupce učitelů
Petra Slavíková - členka školské rady - zástupce zřizovatele
Markéta Počekajlová - členka školské rady - zástupce zřizovatele
Kristýna Hudská - členka školské rady - zástupce rodičů