Kontakty:

contact Ředitelka školy a školky: Mgr. Kateřina Titěrová, tel.: 483 381 033, e-mail: skola@zsjosefuvdul.cz
contact Školní jídelna ZŠ tel.: 483 381 113
contact  

Třídní učitelé školy:


1. ročník: Jana Podrazká - 483 381 020, e-mail: podrazka@zsjosefuvdul.cz 
2. - 3. ročník: Petra Čičmancová - 488 388 943, e-mail: cicmancova@zsjosefuvdul.cz
4. - 5. ročník: Pavlína Červenková - 488 388 943, cervenkova@zsjosefuvdul.cz
6. ročník Monika Hejná 488 388 943, hejna@zsjosefuvdul.cz

7. ročník: Lenka Florianová - 488 388 943, florianova@zsjosefuvdul.cz

8. ročník: Zdeněk Zoubek - 488 388 943, zoubek@zsjosefuvdul.cz
9. ročník: Dana Tkáčová - 488 388 943, tkacova@zsjosefuvdul.cz

Další zaměstnanci školy:

František Kovalčík - vyučující dějepisu, zeměpisu, německého jazyka a zdravotní výchovy: kovalcik@zsjosefuvdul.cz
Vojtěch Machačný - vyučující angličtiny: machacny@zsjosefuvdul.cz
Petra Liegerová, učitelka MŠ
Lucie Hlavová, učitelka MŠ
Anna Fišerová, učitelka MŠ 
Petra Musilová, učitelka MŠ
Denisa Svárovská - hospodářka školy, ucto@zsjosefuvdul.cz
Krista Šťastná - kuchařka ZŠ
Sabina Slanařová - kuchařka MŠ
Veronika Ferencová - pomocná kuchařka ZŠ
Miroslav Adamec - školník ZŠ
Kristýna Kůrová - uklízečka MŠ
Jitka Valterová - asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
Lenka Škorpová - asistentka pedagoga
Jana Harmanošová - asistentka pedagoga
Jana Švejdová - asistent pedagoga

Školská rada a její složení:


Zdeněk Zoubek - předseda školské rady - zástupce učitelů
Vesna Petržilková - členka školské rady - zástupce rodičů
Jana Podrazká - členka školské rady - zástupce učitelů
Karel Stuchlík - člen školské rady - zástupce zřizovatele
Olga Ferklová - členka školské rady - zástupce zřizovatele
Petra Vojnová - členka školské rady - zástupce rodičů