Školní výlet 4. – 5. třída
28.6.2024
Školní výlet 9. třídy
2.7.2024
Školní výlet 4. – 5. třída
28.6.2024
Školní výlet 9. třídy
2.7.2024

Školní výlet 7. a 8. třídy za památkami do Prahy

Ve dnech 24. – 26. 6. jsme byli s žáky sedmé a osmé třídy na školním výletě v Praze. Výlet byl zaměřen na společnou aktivitu českých a ukrajinských žáků. V pondělí jsme navštívili Vyšehrad s bojovou hrou „Akční Vyšehrad“. Jednalo se o poznávání historie českého státu spojené s Vyšehradem a s pověstmi a legendami od prvopočátků až do současnosti. Měli jsme štěstí a potkali jsme zde i posledního „žijícího drákulu“ Daniela Hůlku, který se v současné době věnuje mimo jiné i osvětě operního zpěvu a opery vůbec, a to hlavně mezi mladými lidmi. V pondělí jsme dále poznávali Prahu. Prošli jsme přes Náplavku na vyhlídku Metronom na Letné a vraceli se Pařížskou ulicí přes Staroměstské náměstí na náš hostel. Žáci poznávali známá místa a dozvídali se o nich zajímavé informace. Někteří si vyzkoušeli rozezvučet pomocí čtyř lan velký zvon a pozorovat přitom zákony fyziky. Úterý jsme začali procházkou okolo Betlémské kaple, přes Karlův most, kostel Pany Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského s Pražským Jezulátkem až k lanovce na Petřín. Lanovkou jsme se dopravili ke Štefánikově hvězdárně. Po zhlédnutí vzdělávacího programu „Vesmír a světlo“ jsme mohli dalekohledem pozorovat Slunce. Poté jsme si prošli interaktivní výstavou. Po obědě ve vysokoškolské menze na Strahově s čekala komentovaná prohlídka Pražského hradu. Dopoledne ve středu jedna skupina žáků navštívila hrobku českých králů v prostorách katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě a druhá skupina podnikla exkurzi do  České národní banky. Po společném obědě nás čekala návštěva Národního památníku hrdinů heydrichiády. Odtud jsme se přesunuli na Hlavní nádraží a ač unaveni, ale spokojeni, jsme odjeli domů.

Lenka Florianová a Zdeněk Zoubek

2024_výlet_7_8_třída