Pravidelné akce v průběhu školního roku

  • Harmonizační pobyt

Pravidelně vyrážíme na třídenní harmonizační pobyty. Na pobyt jezdí žáci z celé školy, užijí si tři krásné dny plné her, aktivit a soutěží, při kterých se o sobě navzájem doví mnoho zajímavých věcí, naučí se lépe spolupracovat a pomáhat slabším. V posledních letech pravidelně jezdíme do krásného prostředí Jizerských hor,  do Jcampu v Novém Městě pod Smrkem, byli jsme na Pláních pod Ještědem i v Kořenově –  Příchovicích.

  • Pepikiáda

Doplněním harmonizačního pobytu je již tradiční Pepikiáda, která se koná na školním hřišti, v případě nepříznivého počasí v budově školy.  Jedná se o společnou akci dětí a rodičů. Na Pepikiádě sportujeme, soutěžíme a bavíme se. Nakonec se občerstvíme klobáskou z ohně a sladkostí od naší paní kuchařky nebo od učitelů.

  • Spánkování

V zimě pro zájemce připravujeme Spánkování, které začíná po setmění. Většinou shlédneme nějaký film, překonáme strach při venkovní bojovce, potěšíme se ohňostrojem a přespíme na místě, kam se většinou chodíme jenom učit. V tomto školním roce nás Spánkování čeká před pololetním vysvědčením.

  • Velikonoční jarmark

Pravidelný školní jarmark se koná před velikonočními prázdninami. Tradičně si děti mohou přivydělat na své školní výlety prodejem ve škole vyrobených výrobků. Akce má každoročně velký ohlas a úspěch nejen u rodičů.

  • Školní akademie

Poslední velkou akcí, kterou pro Vás připravujeme je Školní akademie. Akademie by se koná v červnu a každý žák má možnost na ní vystoupit a být tím nejlepším hercem, zpěvákem, bavičem nebo sportovcem.

Mezi další akce, které zde nezmiňujeme, a pro děti opět připravujeme jsou matematické soutěže, dějepisná a zeměpisná olympiáda, plnění Olympijského diplomu, sportovní turnaje, exkurze, školní výlety, sportovní kurzy a  jiné.