Akce v mateřince

Mateřská škola chystá pro děti i jejich rodiče mnohé zábavné či vzdělávací aktivity. Níže přinášíme plánovaný přehled aktivit, do kterého mohou v průběhu roku přibýt ještě aktivity další.

Akce pro děti a jejich blízké

 • Podzimní slavnost – 11.10.2019
 • S vůní vánoc – 20.12.2019
 • Jarní piknik – duben 2020
 • Velikonoční Jarmark – společná akce se ZŠ – duben 2020
 • Slavnost slunce – červen 2020
 • Akademie – společná akce se ZŠ – červen 2020
 • Besedy pro rodiče s dětmi: téměř každý měsíc s pedagogy ZŠ či pracovnicemi pedagogicko – psychologické poradny.

Akce pro děti

 • Halloween – 1.11.2019
 • Zpívání na schodech od 2.12.2019
 • Mikuláš – 6.12.2019
 • Vánoční nadílka – až přijde Ježíšek
 • Sférické kino -leden 2020
 • Karneval – únor 2020
 • Ples v MŠ – únor 2020
 • Lyžařský kurz – dle domluvy s p. Štrofovou
 • Muzikofiletika – březen 2020
 • Zpívání na schodech – duben 2020
 • Noc s Andersenem – dle knihovny JD
 • Plavání – květen 2020
 • Den dětí – červen 2020
 • Školní výlet – červen 2020

Další aktivity a programy

 • Prima vizus – preventivní screeningové vyšetření zraku
 • Česká obec sokolská – „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“
 • Ekoškolka

Účast na akcích obce Josefův Důl

 • Vítání občánků
 • Předvánoční setkání seniorů
 • Výzdoba haly divadla při josefodolském „Divadelním jaru“