Akce v mateřince

Mateřská škola chystá pro děti i jejich rodiče mnohé zábavné či vzdělávací aktivity. Níže přinášíme plánovaný přehled aktivit, do kterého mohou v průběhu roku přibýt ještě aktivity další.

Roční plán MŠ 2023_2024

Akce pro děti a jejich blízké

 • Pepikiáda – 15. 9. 2023
 • Podzimní slavnost – říjen
 • Zpívání seniorům v knihovně
 • Rozsvícení vánočního stromu
 • Velikonoční Jarmark – společná akce se ZŠ – 27. 3. 2024
 • Akademie – společná akce se ZŠ – 27. 6. 2024

Akce pro děti

 • Divadlo Matýsek – O kominíkovi – 13. 10. 2023
 • Strašidýlkový den – listopad 2023
 • Mikuláš – 5. 12. 2022
 • Sférické kino – 13. 12. 2023
 • Vánoční besídka
 • Předškoláček – březen 2024
 • Den otevřených dveří – 19. 3. 2023
 • Den vody – žáci ZŠ připravují pro děti z MŠ – 22. 3. 2024
 • Noc s Andersenem – 5. 4. 2024
 • Den dětí – červen 2024
 • Školní výlet – červen 2024

Další aktivity a programy

 • Prima vizus – preventivní screeningové vyšetření zraku
 • Česká obec sokolská – „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“

Účast na akcích obce Josefův Důl

 • Vítání občánků
 • Předvánoční setkání seniorů
 • Výzdoba haly divadla při josefodolském „Divadelním jaru“