Akce v mateřince

Mateřská škola chystá pro děti i jejich rodiče mnohé zábavné či vzdělávací aktivity. Níže přinášíme plánovaný přehled aktivit, do kterého mohou v průběhu roku přibýt ještě aktivity další.

Akce pro děti a jejich blízké

 • Podzimní slavnost – 19. 10. 2022
 • S vůní vánoc – 21. 12. 2022
 • Jarní piknik – duben 2023
 • Velikonoční Jarmark – společná akce se ZŠ – 5. 4. 2023
 • Slavnost slunce – červen 2023
 • Akademie – společná akce se ZŠ – 29. 6. 2023

Akce pro děti

 • Halloween – 27. 10. 2022
 • Zpívání na schodech od 28 .11. 2022
 • Mikuláš – 5. 12. 2022
 • Vánoční nadílka – až přijde Ježíšek
 • Sférické kino -14. 12. 2022
 • Karneval – 3. 3. 2023
 • Ples v MŠ – 9. 2. 2023
 • Lyžařský kurz – dle sněhových podmínek a domluvy s p. Štrofovou
 • Muzikofiletika
 • Zpívání na schodech – Jaro 2023
 • Noc s Andersenem – dle knihovny JD
 • Plavání – květen 2022, dle možností plaveckého bazénu
 • Den dětí – červen 2023
 • Školní výlet – červen 2023

Další aktivity a programy

 • Prima vizus – preventivní screeningové vyšetření zraku
 • Česká obec sokolská – „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“
 • Ekoškolka

Účast na akcích obce Josefův Důl

 • Vítání občánků
 • Předvánoční setkání seniorů
 • Výzdoba haly divadla při josefodolském „Divadelním jaru“