Den Země
4.5.2019
Projektový den
4.5.2019
Den Země
4.5.2019
Projektový den
4.5.2019

Den otevřených dveří

V sobotu 27. dubna proběhl tradiční Den otevřených dveří.

Pro návštěvníky byla připravena komentovaná prohlídka celé školy a nechyběla ani stanoviště s různorodým programem, např. sportovní hry, skládání stavebnic, které žáci používají nejenom v hodinách fyziky, ukázky práce dětí na interaktivních tabulích i malování obrázků roztaveným barevným voskem.

Zároveň měli všichni – hostitelé i hosté – možnost vzájemných rozhovorů. Ve školní jídelně připravila pro všechny paní kuchařka výborné pohoštění. Všem, kteří DOD připravili, i těm, kteří se ho zúčastnili, patří velký dík.