ZÁPIS DO MŠ
6.5.2019
Beseda pro rodiče :)
7.5.2019
ZÁPIS DO MŠ
6.5.2019
Beseda pro rodiče :)
7.5.2019

Dubnové akce v 1. třídě

V pátek 5. dubna přijelo ke škole vozidlo zásahové jednotky Policie ČR a bylo hodně slyšet. Policisté dětem ukázali výzbroj i výstroj, kterou využívají při zásazích a vysvětlili, co k čemu slouží. Děti se také mohly posadit do vozidla. Poté následovala přednáška dvou policistů o důležitých telefonních číslech, o přivolání pomoci RZS, o tom, jak se chovat k cizím lidem, a proč je nutné znát svoji adresu. Děti si také prohlédly vybavení policisty ve službě a seznámily se s jeho každodenní prací. Akce se líbila a nikdo se ani chvíli nenudil.

 

 

Ve středu 10. dubna nás navštívila lektorka z ČČK a pod jejím vedením u nás proběhl kurz první pomoci s názvem „Dvě hodiny pro život“. Děti se seznámily s ošetřováním běžných úrazů, odřenin, ale vyzkoušely si i masáž srdce. Opět se opakovala důležitá telefonní čísla. Odměnou za pozornost a aktivitu byl dětem diplom a balónek ČČK.

 

 

Ve čtvrtek 11. dubna nás čekalo příjemné dopoledne strávené v EKOCENTRU v Jablonci nad Nisou. Děti se názorně seznámily s velikonočními tradicemi a zvyky, poznaly nejrůznější nářeční výrazy pro pomlázku. No a pak začalo vyrábění! Nejprve si každý ozdobil vajíčko voskem, z vyfouknutého vajíčka si vyrobil ovečku, další vajíčko bylo mramorové a nakonec si každý mohl udělat zajíčka na ubrousky. Domů všichni odjížděli spokojeni, plni nových informací i zážitků.

 

 

Ve středu 17. dubna před velikonočními prázdninami se konal tradiční Jarmark. Již delší dobu jsme dělali různé velikonoční výrobky a ty pak snaživí prvňáčkové prodávali. Podařilo se zpeněžit téměř vše, a tak mají děti příspěvek na různé školní aktivity.

 

 

V sobotu 27. dubna se konal Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ. Bohužel nikdo z budoucích prvňáčků se nepřišel podívat na své další působiště. Pochvala ale patří současným žákům 1. třídy, kteří i s rodiči navštívili hlavní budovu ZŠ, prohlédli si učebny a zasportovali si.

 

 

V pondělí 29. dubna zavítal do naší školy a MŠ kouzelník s uměleckým jménem „WALDINI“. Svým vystoupením pobavil nejen dětské diváky, ale i paní učitelky. Ukázal, že kouzla jsou jen triky, založené na šikovnosti prsů a nepozornosti diváků. Za pomocníky si bral děti, které mu pomáhaly a někdy i trochu škodily. Nakonec si všichni mohli pohladit ochočeného holoubka. Kouzelnický program byl příjemným zpestřením a naladěním před večerními čarodějnickými reji.

 

 

V úterý 30. dubna ve škole proběhl Projektový den s tematikou životního prostředí. V 1. třídě jsme si zvolili téma odpad třídění – recyklace. Součástí byla i vycházka do přírody v okolí školy a úklid. Všichni na vlastní oči viděli, že se na zemi povalují odpadky, které tam sice nepatří, ale někdo je tam přesto odhodil. Slíbili jsme si, že my budeme lepší!!!

 

 

Duben je pryč a prvňáčkové i já jsme toho hodně zažili, a i si to užili. Věřím, že si každý z uskutečněných akcí odnesl nejen silný zážitek, ale i nové poznatky a informace.

 

Vilma Lexová, třídní učitelka