Vzdělávání na 2. stupni
28.5.2020
MDD v MŠ
2.6.2020
Vzdělávání na 2. stupni
28.5.2020
MDD v MŠ
2.6.2020

Konzultace pro žáky 2. stupně

Od 8. června nabízíme žákům 2. stupně konzultace ve škole s vyučujícími. Konzultace jsou dobrovolné a budou probíhat vždy v pondělí, úterý a středu od 8.00 do 10.00. Na konzultace je nutné se předem přihlásit.

Při prvním vstupu do školy předloží každý žák podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZČR.

Hlavní vzdělávací aktivitou bude až do 30. června vzdělávání na dálku.

Prosím všechny rodiče žáků 2. stupně, aby do 3. června vyplnili dotazník týkající se dobrovolných konzultací. Dotazník slouží zároveň jako přihlášení k docházce.

DOTAZNÍK

příloha_čestné_prohlášení

Děkuji.

Kateřina Titěrová