Florbalový turnaj
2.6.2019
Jdeme do finále
5.6.2019
Florbalový turnaj
2.6.2019
Jdeme do finále
5.6.2019

Oznámení o rozhodnutí o přijetí do MŠ

 

Mateřská škola  Josefův Důl příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Kateřinou Titěrovou, rozhodla podle ustanovení §34 odst. 4, § 165 odst. 2 písm.b a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, následovně:

 

 

Uchazeč                                                                  Výsledek řízení

 

 

101                                                                           přijat

102                                                                           přijat

103                                                                           přijat

104                                                                           přijat

105                                                                           přijat

106                                                                           přijat

107                                                                           přijat

108                                                                           přijat

109                                                                           přijat

 

 

V Josefově Dole 31.5. 2019