Návštěva ze Skotska
17.10.2018
Beseda s PČR
23.10.2018
Návštěva ze Skotska
17.10.2018
Beseda s PČR
23.10.2018

Podzimní slavnost

Již podruhé jsme v naší mateřince pořádali „Podzimní slavnost“,ale tentokrát nám počasí přálo a celá akce probíhala na zahradě MŠ. A my byli všichni moc rádi, protože jsme mohli zasadit Strom svobody k výročí 100 let založení republiky a k jeho kořenům vložit schránku  s obrázky našich dětí. Rýče se chopil p. Lipš a děti mu pomáhaly zasypat kořeny hlínou, uhrabat a zalít. Děkujeme. Jsme rádi, že pozvání přijal i pan ředitel a pan starosta.Přejme naší Lípě, ať má vše co potřebuje k růstu a  svou vůní v květu a stínem v letním horku potěší další generace dětí naší mateřinky.

Na děti čekalo rozmanité tvoření, hledání oříšků, sladké zdravé odměny, dobroty přinesené od maminek, pečený čaj od Klubíček a buřtíky, které si mohly děti s rodiči opéct. Děkujeme rodičům za hojnou účast i příjemnou atmosféru a budeme se těšit – brzy na viděnou při akci „S vůní vánoc“ (21.12.2018).                                        Tým učitelek MŠ