Podzimní prázdniny
23.10.2020
Halloween V MŠ
5.11.2020
Podzimní prázdniny
23.10.2020
Halloween V MŠ
5.11.2020

Pokračujeme v distančním vzdělávání

Milí žáci, vážení rodiče,

na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod., platí následující:

  • Pro mateřské školy se stávající režim nemění – zůstávají tedy nadále v provozu.
  • U 1.a 2.stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole – pokračujeme tedy podle stávajícího režimu v distančním vzdělávání.

Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) –podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

O případných změnách vás budu informovat, jakmile budou vyhlášeny. Prozatím přeji všem – žákům, rodičům i učitelům –  dostatek trpělivosti při distančním vzdělávání.

Kateřina Titěrová