Hlásky zvesela…
5.9.2018
Ekoškoláci
27.9.2018
Hlásky zvesela…
5.9.2018
Ekoškoláci
27.9.2018

Požární poplach

Dnes, jsme v mateřince absolvovali požární taktické cvičení. Do letošního nácviku evakuace a likvidace požáru s vyhledáváním osob se zapojily i dvě jednotky HZS LK ÚO stanice Jablonec n/N a stanice Tanvald, dále pak dvě jednotky JSDHO Josefův Důl a Lučany. Když se Mateřskou školou začal šířit bílý dým a byl ústně vyhlášen požár, všechny p. učitelky v klidu děti evakuovaly a odvedly na bezpečné místo, kde jsme vyčkávali příjezdu hasičů. Při kontrole dětí, jsme zjistili, že nám jeden žáček 1. třídy chybí a tak se hasiči vydali do spleti chodeb naší mateřinky prvňáčka hledat. Po chvíli chlapce s úsměvem na tváři vyvedli z budovy vstříc p. učitelce. Na závěr se děti mohly posadit do hasičských aut.  Celá akce byla předem pečlivě naplánována a „zapomenutý“ žáček byl vybrán po zralé úvaze p. učitelky i rodičů a jako člen klubu mladých hasičů v Lučanech se své role zhostil na jedničku.  Všechny děti zvládli tuto událost dobře a se ctí i přesto, že řada z nich je v mateřince prvním rokem  a ještě se adaptují…

Dovolte, abychom poděkovali všem zasahujícím hasičům, za klidný a ohleduplný přístup. Děkujeme. Pro naše děti jste hrdinové, kteří jim zachránili školku.

Tým učitelek MŠ