Projektový den ve školce
27.3.2022
Projektový den ve Vysokém n. J.
27.3.2022

Příběhy našich sousedů

Ve středu 23. března se čtyři žáci 9. třídy Barbora Bezdíčková, Markéta Adamcová, Jakub Lanc a Filip Jírů zúčastnili závěrečné prezentace projektu „Příběhy našich sousedů“. Tato závěrečná prezentace se konala od 16 hodin v Základní umělecké škole v Jablonci nad Nisou. Jednalo se o půlroční projekt, kde žáci uskutečnili rozhovor a paní Evou Novotnou z Josefova Dolu. Následně museli tento rozhovor zpracovat jako rozhlasovou reportáž v nahrávacím studiu v Liberci. Práci žáků je možné si prohlédnout na www.pribehynasichsousedu.cz
Zdeněk Zoubek