Projektový den na SUPŠ A VOŠ v Jablonci nad Nisou
3.11.2021
Třídní schůzky
9.11.2021
Projektový den na SUPŠ A VOŠ v Jablonci nad Nisou
3.11.2021
Třídní schůzky
9.11.2021

Ředitelské volno

V  souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,  středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji  po domluvě se zřizovatelem z provozních důvodů (odstávka elektřiny)

ředitelské volno pro žáky 3. – 9. ročníku základní školy v pátek 12. listopadu.

Mateřská škola, 1. – 2. ročník základní školy a školní družina zůstávají v provozu.

Kateřina Titěrová