Florbalový turnaj
22.11.2018
4. a 5. ročník pojede na dopravní hřiště
23.11.2018

Rozlučka v 1. třídě

Tak je to tady! Děvčata a kluci z první třídy dokončili ŽIVOU ABECEDU, naučili se 9 hlásek, číst slabiky a jednoduchá slova. Nastal čas loučení. Někteří ŽA neradi odkládali, ale SLABIKÁŘ děti nadchl! Krásnými ilustracemi, zábavnými úkoly a novými složitějšími cvičeními. Slabikář, díky postupně rozšiřované dovednosti čtení, otevírá malým čtenářům celý svět.

Tak ať se vám čtení daří, prvňáčkové!

To vám přeje Vilma Lexová.