Testování
18.11.2021
Projektový den na SPŠT
6.12.2021

Testování od 6. prosince

Dle Mimořádného opatření MZČR ze dne 19. 11. bude ve škole i nadále probíhat každé pondělí testování žáků. Prosím všechny žáky, aby byli ve škole přítomni nejpozději v 7:50, abychom se stihli otestovat před začátkem vyučování.

Žáci si před vstupem do budovy školy nasadí roušku / respirátor a ponechají si ho až do doby negativního výsledku testu, abychom pokud možno co nejvíce zabránili odcházení jednotlivých tříd do karantény.

Děkuji za pochopení tohoto opatření, které je v zájmu nás všech – žáků, rodičů i vyučujících.

Kateřina Titěrová