Konzultační hodiny s vánočními dílničkami
7.12.2021
Projektový den v Železném Brodě
11.12.2021

Vánoční konzultační hodiny

Ve čtvrtek 9. 12. 2021 probíhaly na naší škole konzultace spojené s vánočními dílničkami. Rodiče se tak mohli zeptat na prospěch svých dětí. Ale nezůstalo jen u toho. Přišla celá řada možností, jak se aktivně zapojit v předvánočním čase. Pro rodiče bylo připraveno několik stanovišť, kde si mohli i vyrobit vánoční ozdoby. K aktivitám se se připojily i jejich děti. Vyráběly se tak například vánoční hvězdy. Navíc bylo připraveno i občerstvení. Rodiče si tak i s dětmi odnášeli mnoho krásných zážitků z této akce.

František Kovalčík

2021_Vánoční konzultační hodiny