Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
15.6.2022
Školní akademie 2022
21.6.2022
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
15.6.2022
Školní akademie 2022
21.6.2022

Závěr školního roku v naší škole

Školní rok opět utekl jako voda. Je červen a žáky i učitele čeká posledních několik dní školního roku. Jsou to velmi rušné dny, protože se jich týká  hned několik školních akcí. Než se s vámi o tyto akce podělím, ráda bych se vrátila k těm, které se už odehrály:

Konzultační odpoledne – ve čtvrtek 19. května proběhlo letos už druhé konzultační odpoledne. Bylo připraveno pro rodiče i žáky, kteří měli zájem o konzultační schůzky s jednotlivými vyučujícími. 

Ekoden – ve středu 1. června ve škole proběhl projektový den s ekologickou tematikou. Žáci celé školy vyrazili ke Karlovu, kde pro ně učitelé pod vedením paní učitelky Podrazké v lese připravili běžeckou trasu s kontrolními body. Nejprve byli všichni rozděleni do věkově smíšených dvojic, poté vybíhali v pravidelných intervalech a na kontrolních bodech se snažili odpovědět na otázky. V cíli nakonec ze svých odpovědí sestavili tajenku. O vítězi tedy nerozhodovala pouze rychlost běhu, ale stejným dílem i znalosti z ekologie, především z oblasti třídění odpadů. Počasí bylo nádherné a na žácích bylo vidět, že si toto zpestření výuky na Den dětí moc užívali. 

Zápis dětí do MŠ a ZŠ pro ukrajinské děti – 7. června proběhl zvláštní zápis do mateřské i základní školy, který byl určen dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.  

Plavání prvního stupně – v červnu byl pro žáky prvního stupně naplánován plavecký výcvik v Jabloneckém bazénu. Na úvodní schůzce byli rozděleni do skupin podle zdatnosti a nyní  v několika lekcích  rozvíjejí své plavecké schopnosti. 

Plánované akce konce školního roku:

Setkání rodičů budoucích prvňáčků a třídní učitelky proběhne ve čtvrtek 23. června 2022 v 17:30 hodin v první třídě v budově mateřské školy.

Setkání rodičů budoucích šesťáků – setkání rodičů budoucích šesťáků a třídní učitelky se uskuteční ve středu 22. června 2022 v 16 hodin v budově základní školy. 

Akademie – červen je pro žáky i učitele velmi náročný měsíc, a to nejen kvůli závěrečnému hodnocení. Mimo běžnou výuku se všichni žáci pilně připravují na Akademii, kde se všichni oficiálně a slavnostně rozloučíme s žáky devátého ročníku. Každá třída si už několik týdnů chystá program, který předvede na prknech josefodolského divadla v pátek 24. června.

23. 6. Pedagogická rada

24. 6. – Akademie (rozloučení se žáky 9. ročníku)

27. – 28. 6. školní výlety

30. 6.VYSVĚDČENÍ

Učitelský sbor i všichni žáci vám všem přejí  krásné a pohodové léto.

Monika Hejná