Třídní schůzky
9.4.2019
Velikonoce se blíží…
11.4.2019

ČČK v MŠ

Abychom měly zastoupeny všechny složky integrovaného sboru pozvali jsme do školky i zástupkyni Českého červeného kříže. Děti jsme rozdělili do dvou skupin a paní Ilona Dohnalová dětem ochotně a trpělivě ukazovala jak ošetřit různá zranění na různých částech těla i jak postupovat v případě, kdy jsme svědky nehody či zdravotní kolize někoho blízkého. Všechny děti si zkusily resuscitaci.  Děkujeme p. Dohnalové za velmi pěkný přístup k dětem i za dárečky, které děti dostaly.            Tým učitelek MŠ a p. uč. 1.třídy V. Lexová